Изказване на посланик Мертен пред Американската търговска камара

Добро утро, членове на AmCham! Специално поздравявам директора на AmCham Иван Михайлов, президента на AmCham Оливие Маркет, членовете на борда на директорите на AmCham.  

Изтъкнати гости, 

Наистина оценявам това много топло посрещане в България. Страхотно е да се върна отново в тази част на Европа. От последното ми назначение в Източна Европа като посланик на САЩ в Хърватия от 2012 г. до 2015 г. значението на този регион нарасна, не само поради стратегическото му местоположение на източния фланг на НАТО, но и защото стабилните икономически основи тук увеличиха възможностите за растеж и за засилено сътрудничество със Съединените щати. 

Няколко думи за моята биография: част съм от дипломатическата служба на САЩ от 35 години. Прекарах по-голямата част от кариерата си отвън океана, работейки в икономическата и търговската сфера, назначаван съм двукратно и като посланик. По този начин работих дълго време в сътрудничество с Американската търговска камара в Брюксел, с Европейската комисия, с Американската търговска камара в Хаити, Американската търговска камара в Париж и Американската търговска камара в Загреб, Хърватия. Натрупах много познания чрез работата с ваши колеги в тези страни. Винаги съм ги намирал за едни от най-продуктивните взаимоотношения, които имаме. Всички вие тук допринасяте с много – както в България, така и където и да се намират вашите компании. Плащате данъци, създавате работни места, но най-важното – създавате възможности. Това са важни неща и затова ние от посолството се надяваме да можем да работим заедно с вас, за да създадем още повече възможности за хората тук в България, а също и за американските компании. 

Намирам се в България само от няколко седмици и все още съм в опознавателен режим – затова очаквам с нетърпение да се срещна с вас и да науча повече. Бих искал да се запозная с всички вас, да разбера за вашия опит и усилия за укрепването на икономическите връзки между Съединените щати и България. 

Както казах в речта си пред Конгреса на САЩ, България е стратегически партньор и съюзник на Съединените щати. Нашите две нации работят рамо до рамо по широк спектър от въпроси – двустранни, регионални и глобални – вариращи от сътрудничество в областта на сигурността и енергийната диверсификация до регионална интеграция и подкрепа за глобалните демократични норми. Тази година също така отбелязваме специална годишнина – 120 години дипломатически отношения между България и Съединените щати. Нашият екип работи с местни партньори по редица дейности през цялата година, за да отбележи това позитивно събитие, включително с организирането на фестивал в Бургас в края на май, който ще представи американската култура, продукти и иновации. Също така се гордея да видя по-голям двустранен ангажимент за развиване на отношенията между нашите народи чрез програми за обмен като Фулбрайт, Програмата за международни посетители и програмата Summer Work and Travel, която изпраща хиляди млади български лидери в Съединените щати всяка година. 

Нашите силни и нарастващи търговски връзки са жизненоважни за стратегическото партньорство между САЩ и България. През последните няколко години видяхме двустранната търговия да се разраства до по-високи нива, отколкото преди началото на пандемията от Covid. Освен това, в рамките на Югоизточна Европа износът на България продължава да расте ежегодно. Това е доказателство за фундаментално силната и развиваща се икономика на България, към която всички вие тук сте допринесли. 

По време на своя мандат бих искал да видя това жизнено икономическо партньорство да продължава да расте. Виждаме огромен потенциал за разширяване на нашата свързаност в ключови области като технологии, иновации, селско стопанство, образование и предприемачество, инфраструктура и може би най-важното – енергетика. 

Що се отнася до енергетиката, бих искал да изтъкна впечатляващата работа, която България е свършила, за да се адаптира към големите сътресения на международните енергийни пазари, предизвикани от нахлуването на Русия в Украйна и превръщането на енергийните доставки в оръжие от страна на Москва. С фокус върху диверсификацията на енергийните източници, включително с отказа от зависимостта от руския газ, България създаде стабилен енергиен пазар, който играе важна роля за енергийната сигурност на целия регион. Съединените щати бяха и ще продължат да бъдат ваш силно ангажиран партньор в това усилие, помагайки на България да посреща своите енергийни нужди и да получава достъп до разнообразни енергийни източници. 

По-рано този месец България получи първата си доставка на втечнен природен газ от американски доставчик чрез новото си дългосрочно транзитно споразумение с Турция. И знам, че българското правителство работи за финализиране на дългосрочни договори за доставка на втечнен природен газ за транзит през Гърция и Турция. След като те бъдат подписани, България в обозримо бъдеще няма да е договорила нито една молекула руски газ, гарантирайки пълната си диверсификация на природния газ и свободата си от онези, които използват енергийните доставки като оръжие. Това е забележителен обрат за много кратък период. 

Енергийната независимост на България допринася и за енергийната независимост на региона. Има планове за продължаване на този регионален подход с изграждането на междусистемната газова връзка между България и Сърбия и плаващия терминал за втечнен природен газ в Александруполис. 

Впечатляващо е да видим положителното въздействие върху българската икономика в резултат на съвместната работа със съседните страни. През 2022 г. нетният износ на електроенергия от България за региона надхвърли 3,4 млрд. долара. Това е близо 4% от БВП и близо три пъти повече от предходната година. България се ангажира да запази лидерството си в регионалното производство на електроенергия, като планира много нови проекти, включително за повече възобновяеми енергийни източници и източници с нулеви въглеродни емисии като ядрена енергия от следващо поколение. 

Тези проекти показват как този регион процъфтява, когато съседните държави работят заедно. 

Енергийният сектор е само един пример за въздействието на регионалното сътрудничество върху икономиката. Още повече възможности ще бъдат предоставени чрез влизането в еврозоната и бъдещото по-силно интегриране в европейските пазари. 

Разбрах, че AmCham наскоро е била домакин на конференция по въпроса какво може да очаква бизнесът, когато България се присъедини към еврозоната. Важно е AmCham да помогне на своите членове да разберат положителното въздействие на членството в еврозоната и възможностите, произтичащи от пълното интегриране на България в ЕС. AmCham заяви, че приемането на еврото е „естествен и логичен процес на задълбочаване и интегриране в ЕС по политически и икономически път“. Напълно съм съгласен. Приемането на еврото ще улесни съпоставянето на цените между държавите, което ще засили конкуренцията между предприятията, като по този начин ще облагодетелства потребителите в дългосрочен план. Ще намали лихвените проценти и ще подкрепи ценовата стабилност; ще направи по-лесни, по-евтини и по-безопасни за бизнеса покупките и продажбите в рамките на еврозоната и търговията с останалия свят. Това ще подобри икономическата стабилност и растежа; и ще допринесе за по-добре интегрирани и по-ефективни финансови пазари. 

Ние, Съединените щати, нямаме право на глас в това решение. Но вие, компаниите, присъстващи тук, както български, така и европейски, имате. И се надявам да се съгласите с мен, че това са някои сериозни предимства. 

Можем да вземем Хърватия като скорошен пример за успех при присъединяването ѝ към еврозоната и да използваме нейните най-добри практики, за да научим и да се подготвим за приемането на еврото. Въпреки че изминаха само няколко месеца, откакто Хърватия се присъедини към европейската валута, тя вече очаква по-силна икономика и ново ниво на икономическа устойчивост. Това ще има дългосрочни положителни ефекти върху хърватската икономика – както ще бъде и в България, след като се присъедините към еврозоната. 

Подобно на положителните ефекти от присъединяването към еврозоната, разширяването на ЕС чрез присъединяване на съседите на България ще допринесе за по-голяма политическа и икономическа сигурност в целия регион. Членството в ЕС на тези държави ще създаде по-благоприятна рамка за търговия на Балканите. 

То също така ще осигури достъп до фондовете на ЕС и до програмите за подкрепа за растежа и развитието, ще отключи икономическия потенциал и възможности за сътрудничество за целия регион. Ползите и растежът, вече постигнати чрез сътрудничество в енергийния сектор, могат да бъдат възпроизведени и на други пазари. Ръстът в туризма например ще помогне за стимулиране на икономическия растеж и устойчивост, което ще доведе до повишен просперитет и възможности за всички. 

Разбира се, има и други сектори на икономиката, където виждаме възможности за растеж и сътрудничество. Станахме свидетели на значителни инвестиции на САЩ във филмовата индустрия и високотехнологичните сектори – това са само два от много примери. Нашият търговски екип в посолството подкрепя университети, които създават образователни партньорства, и американски компании, търсещи инвестиционни възможности в ИКТ инфраструктура и киберсигурност, за да направят българските комуникационни мрежи по-безопасни и по-сигурни. И бих искал да чуя от всички вас къде виждате други възможности по пътя напред. 

Преди да приключа, бих искал да отбележа и предизвикателствата пред бизнес климата в България, които възпрепятстват икономическия растеж и инвестициите. Инвеститорите търсят нови бизнес възможности и избират държави, където институциите са силни и предвидими и има върховенство на закона. Инвеститорите се ориентират към държави, които предлагат равнопоставени условия за компаниите, целящи влизане на пазара или разширяване на дейността си. Инвеститорите искат предвидимост – ясни закони и бърза и справедлива съдебна система. Разбирам, че AmCham България е в челните редици на тези, които настояват за реформи и утвърждаване върховенството на закона в България. Поздравявам ви за вашата визия и цел да се стремите да направите България по-привлекателна за международните инвеститори. Ангажираме се да работим с вас и с българското правителство в подкрепа на силния бизнес климат, който да привлича инвеститори както от Съединените щати, така и от цял свят. 

Докато работим заедно за изграждане на бизнес климат, който насърчава иновациите и растежа, също толкова важно е да гарантираме, че инвестициите не представляват заплаха за сигурността на България, демократичните ценности или устойчивостта на нейната финансова система. Европейската комисия създаде рамка за оценка на преките чуждестранни инвестиции и призова държавите-членки да създадат всеобхватни механизми за скрининг на инвестициите. Знам, че AmCham вече работи върху идентифицирането на начини за подпомагане на полезните преки чуждестранни инвестиции, като същевременно защитава критичната инфраструктура на България от разрушително влияние. Това е друга област, в която можем да си сътрудничим за укрепване на икономическите връзки между нашите две страни. 

Намираме се в ключов момент за този регион. Виждаме огромни възможности за енергийна независимост, икономически растеж и нови сътрудничества със Запада. Вярвам, че ще станем свидетели на растяща динамика и развитие и на укрепване на търговската среда през следващите няколко години. Заедно българските и американските инвеститори ще оползотворяваме огромния потенциал в тази страна и в региона като цяло, за да създаваме нови възможности, нови партньорства, работни места и икономическа сигурност за бъдещите поколения. Очаквам с нетърпение да участвам възможно най-пълноценно в този процес и да бъда част от него. 

Благодаря ви отново за любезната покана и много топлото посрещане днес. А сега ще се радвам да отговоря на няколко въпроса.