Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2019 г.

10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас
Краен срок за подаване на документи онлайн: 2 януари 2019 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”. 

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и отпътуване в САЩ. 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ.

Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА 

 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в хотел в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средните училища в България
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие в програмата “Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен семеен доход от 2500 лв.)

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез формуляра за кандидатстване по-долу, който се изпраща по имейл на Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ при Комисия „Фулбрайт“ (steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com) заедно с всички изисквани документи:

– Академични справки за 9 и 10 клас

– Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2018 г. /от 1 януари до 30 септември/ или документ за статут на безработни/пенсионери

– Отчет за месечните разходи на семейството

– Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището /платени ток, вода, парно, наем, заем, ипотека/

ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА 

 • 2 януари 2019 г.: Изпращане по имейл на пълния комплект документи за кандидатстване.
 • 22 януари 2019 г.: Обявяване на номинираните кандидати.

Документи, получени от Комисия „Фулбрайт” след 2 януари 2019 г., няма да бъдат разглеждани. Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Комисия „Фулбрайт”

Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov

бул. „Витоша” №12, ет.5

София 1000

Снежана Тенева

Консултант за висше образование в САЩ

02/981 6830; 0898/823 329

steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com

Приемно време: 1416 ч. всеки работен ден