Трети виртуален образователен панаир за Югоизточна Европа

Седем американски университета се „срещнаха“ с български студенти, представители на български университети и гимназии, преподаватели, консултанти в областта на международното образование и журналисти по време на третия виртуален образователен панаир за Югоизточна Европа, който се проведе в Посолството. По време на събитието аташето по културните и образователните въпроси Мат Хагенгрубер разказа за приоритетите на Посолството в подкрепа на образователни проекти в областта на науката, технологиите, инженерните дисциплини и матепатиката (STEM-Science, Technology, Engineering, Math). Търговският аташе Мария Галиндо подчерта усилията на Американската търговска служба за информирането на чуждестранните студенти за многобройните образователни възможности, предоставяни от американските университети.