Конкурс за участие в програма за обмен на гимназиални учители и експерти (SUSI 2020)

Краен срок за подаване на документи: 14 декември 2019 г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в програма за обмен на гимназиални учители и експерти от сферата на образованието (SUSI  for Secondary School Educators 2020). Програмата ще се стартира през първата половина на месец юни и ще се проведе в рамките на 5 седмици.  Курсът включва четири седмици академични занимания и една седмица интегрирани образователни пътувания. Информация за обученията, проведени  през изминалата година може да бъде открита на следния адрес: http://exchanges.state.gov/susi.

Две от програмите са предназначени за учители в гимназиален курс. Моля, обърнете внимание, че акцентът в програмата за преподаватели е върху темата за Съединените щати – информация и материали, а теми като методология на преподаване и педагогически методи няма да бъдат разглеждани.  Третият курс е насочен към опитни администратори, включително обучаващи учители, експерти, разработващи учебни програми, автори на учебници, експерти от Министерството на образованието и др. Университетът в Монтана ще координира и ръководи трите програми под обща тема “Свобода, равенство и американската мечта”. В рамките и на трите курса ще се разглежда тази тема от различни ъгли, като се използват максимално ресурсите и местните културни особености на всяко от местата на провеждане на програмата.  Университетът в Монтана ще бъде домакин на едно от обученията в периода 31 май – 5 юли, 2020.    В рамките на тази програма ще темата за Америка ще бъде разгледана през призмата на демокрацията и гражданствеността. Институтът за обучение и усъвършенстване в Амхърст, щата Масачузетс, ще бъде домакин на втория курс от 6 юни до 11 юли, 2020.  Тук ще бъде обърнато внимание на развитието на правата на гражданите и социалната отговорност в Америка в исторически план.  Калифорнийският държавен университет в Чико ще приеме администраторите от 3 юни до 9 юли, 2020.  В рамките на общата главна тема, този курс ще постави акцент върху достъпа и равноправието в американското образование и общества.  И трите курса ще завършат е едноседмични образователни пътувания, които приключват във Вашингтон.  Моля, посочете за коя от трите програми кандидатствате при попълването на Вашите документи.

РАЗХОДИ И ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички разходи на участниците се покриват от Държавния департамент. По време на академичната част на курса (4 седмици) е възможно участниците да трябва да споделят жилище с други участници. Единично настаняване не може да бъде гарантирано. По време на учебната обиколка (до една седмица) участниците споделят хотелска стая с друг участник в програмата от същия пол. Настаняването обичайно е в общежитията на колежа или университета. За по-голямата част от престоя храната ще бъде осигурена, въпреки че участниците вероятно ще имат и достъп до оборудвана кухня, където могат сами да приготвят храната си.

От кандидатите се очаква да участват пълноценно в програмата, като посещават всички лекции и организирани дейности и се запознават с възложените им материали. Не се допуска членове на семейството и/или приятели да придружават участниците по времето на която и да е част от програмата. Моля, обърнете внимание, че теми като методология на преподаване и педагогически методи няма да бъдат формално разглеждани по време курса. Кандидатите трябва да са наясно, че кандидатстват за интензивен курс и времето за индивидуални занимания, несвързани с програмата, ще е силно ограничено. Курсът не трябва да се възприема като възможност за провеждането на научноизследователска работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Поради големия интерес към програмата, предимство ще имат кандидати, които нямат или имат ограничен опит в САЩ; които имат подчертан интерес към основните теми на програмата – видно от получени стипендии, предишни постижения в областта или настоящи професионални задължения. Кандидатите трябва да са професионалисти в средата на своята кариера, обикновено на възраст между 30 и 50 години, учители и администратори в средни училища, с богат опит и висока мотивация.  От кандидатите се очаква да имат желание да въведат или разширят материала, свързан с американската култура, в учебните програми или да предложат специализирани семинари по теми, свързани с Америка на експерти, работещи в областта на образованието.  Изисква се отлично владеене на английски език.

Есе на кандидата: за да разбере по-добре мотивацията и целите на потенциалните участници, посолството на САЩ изисква всеки кандидат да представи есе, в което да обясни защо се интересува от участие в конкретния курс, какво очаква от това свое участие и какъв ще бъде неговият личен принос за програмата. Есетата трябва най-вече да отразяват възможностите на кандидата и плановете му за доразвиване и прилагане на наученото от курса след приключването му. Моля да спазвате ограничението от максимум 250 думи.

За участие в конкурса, моля, изпратете попълнен формуляр (PDF 330 KB) до 14 декември 2019 г. на посочения по-долу електронен адрес:

SofiaEducationPrograms@state.gov

Интервютата ще се проведат през януари 2020 г.