Финансиране от Фонда за иновации на участници в програми на правителството на САЩ

Фондът за иновации на участници в програми на правителството на САЩ (AEIF) за 2019 година вече приема предложения за проекти. Българи, участвали в обменни програми на правителството на САЩ, могат да кандидатстват за финансиране от AEIF в размер до 25 000 долара на проект в следните пет области: насърчаване на икономическия просперитет; укрепване на гражданското участие, доброто управление и силните общности; включване и образователни възможности; развитие на науката, технологиите, здравеопазването и иновациите; и овластяване на жените и момичета.

Може да намерите идеи за проекти, насоки за изработване на проектобюджети и отговори на вашите въпроси на http://bit.ly/AEIFHelp.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2019 г.