Посланик Рубин посети „енергийното сърце на България“ – Стара Загора и Гълъбово

Посланикът на САЩ Ерик Рубин посети град Стара Загора и град Гълъбово на 28-29 март. Посланикът разгледа две от най-големите американски инвестиции в България –  ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ ContourGlobal Maritsa East 3, както и някои от техните местни програми, които подпомагат стотици хиляди българи, живеещи в региона.

Двете топлоелектрически централи са от ключово значение за българската енергийна система, като генерират над 17% от електроенергията на България. Двете централи оперират с местни ресурси, като по този начин намаляват зависимостта на страната от внос на нефт и газ. Техният процес на производство на електроенергия е в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

AES Марица Изток 1 и ContourGlobal Марица Изток 3 са сред най-големите работодатели в региона, осигуряват стотици работни места и подпомагат  местните общности чрез предоставяне на дарения и услуги в областта на образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, и извънкласните дейности за децата в региона.

Посланик Рубин посети няколко дългогодишни и изключително успешни проекти за корпоративна социална отговорност, подкрепяни от двата ТЕЦа – Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“, регионалната библиотека „Захарий Княжевски“ в Стара Загора и Младежкия център в Гълъбово. И двете дружества – ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ ContourGlobal Maritsa East 3 – са добри корпоративни граждани и отделят милиони левове всяка година в полза на местните общности в Гълъбово и Стара Загора.