Посланик Херо Мустафа на посещение в Хасково

Посланик Херо Мустафа посети Хасково на 21 февруари, за да говори пред ученици в училището, където учи Нели Генова, нашата победителка в конкурса „Посланик за един ден“. Посланик Мустафа се срещна с приятелите и учителите на Нели, с училищния директор Деян Янев и с нашия помощник-учител по английски език по програма „Фулбрайт“ Дийна Уитуъм.

Освен това Нели придружи посланик Мустафа на официално посещение при кмета на града Станислав Дечев.

По време на посещението си посланик Мустафа каза: „Прекарахме страхотно тук и аз си тръгвам вдъхновена от енергията на учениците“.