Посланик Херо Мустафа посети област Хасково

„Сега очакваме да видим бърз напредък по този проект“ – посланикът на САЩ в България Херо Мустафа относно газовия интерконектор между Гърция и България (Ай Си Джи Би).

Посланикът на САЩ Херо Мустафа посети област Хасково, за да види напредъка по изграждането на газовия интерконектор между Гърция и България.

На строителния обект посланик Мустафа се присъедини към министър-председателя Бойко Борисов, посланика на Азербайджан в България Наргиз Гурбанова, посланика на Гърция в България Димитриос Хронопулос и представители на българското правителство.

Посланик Мустафа специално отчете приноса на изпълнителния директор на Ай Си Джи Би Теодора Георгиева, „чиито безкрайни усилия бяха от изключителна важност, за да ни доведат до мястото, където сме днес – свидетели на началото на строителните дейности“.

 „Позволете ми да ви припомня един обикновен, но силен принцип – енергийната сигурност е национална сигурност. Този интерконектор не е просто тръба. Той е проект, който силно ще укрепи националната сигурност и суверенитета на България и ще открие перспектива за намаляване на енергийните разходи на българския потребител, каза посланик Мустафа на български език пред събралото се множество.

„Сега очакваме да видим бърз напредък по този проект. Ние също така приветстваме намерението на българското правителство да подкрепи – посредством участие в собственост и резервиране на капацитет – плаващата платформа за съхранение и регазификация до Александруполис, коeто ще увеличи перспективата на интерконектора да превърне България в истински динамичен газов хъб,“ каза посланик Мустафа пред журналисти.