Посланик Мустафа посети фондация „Светът на Мария“

„Вие сте ангели. Благодаря ви от името на човечеството за вашата работа“ – каза посланик Херо Мустафа пред служителите на фондация „Светът на Мария“, които работят за по-добър живот на хората с интелектуални затруднения, като им помагат да постигнат пълния си потенциал и да преодолеят социалната изолация.

За да отбележи Деня на правата на човека, посланик Мустафа посети „Светът на Мария“ и помогна в изработването на коледни украси.