Изказване на посланик Херо Мустафа пред Американската търговска камара в България

Изказване на посланик Херо Мустафа пред Американската търговска камара в България

15 декември 2021 г.

Въведение
За мен е чест да съм тук с всички Вас тази сутрин. Оливие Маркет, Петър Иванов, за Посолството на САЩ Вие сте забележителни партньори. Американската търговска камара в България е сред най-добрите Американски камари, с които съм работила. Искам да Ви благодаря за Вашата далновидност и лидерство, допълвани от тези на Борда на директорите на Американската камара.

Днешната ни среща е във възлов момент. Тази година беше много трудна в доста отношения – бушуващата пандемия, взела опустошителни човешки и икономически жертви и оставила психологически белези; продължителната политическа несигурност в България с няколкото поредни избори; и все по-сложните предизвикателства в целия свят, които подлагат на изпитание нашата колективна непоколебимост, докато сме изправени пред рискове за енергийната сигурност, тревожни глобални тенденции за политическа пристрастност и социално разделение.

И все пак в края на годината виждам огромен потенциал да оставим този труден период зад гърба си и заедно да начертаем път напред. Виждам надежда (любимата ми дума на български език) и възможност за положителна промяна. Причини за оптимизъм има навсякъде. Вчера държавният секретар Блинкен поздрави българския народ за новото правителство. Поздравленията са за българските граждани, защото тази година Вие гласувахте пет пъти и засвидетелствахте забележителна отдаденост на демокрацията. В резултат на това бе сформирано ново правителство, което привнася подновено усещане за диалог и сътрудничество. Българската икономика е стабилна и в готовност за растеж през 2022 г. Разработихме и осигуряваме ваксини и други животоспасяващи лечебни средства и бавно, но сигурно спомагаме да се обърне тенденцията срещу COVID-19. Ние – Съединените щати и България – посяхме семената на дълбоко и многостранно партньорство. Партнираме си от години и ще продължим да работим заедно, за да осигурим повече възможности, сигурност и благосъстояние на нашите два народа.

Днешното ми изказване свързвам и с друго, по-лично събитие. Както Оливие спомена, наскоро отбелязах две години от идването ми в България. Всъщност първата реч, която изнесох, беше пред същия този форум на Американската камара преди две години. Оттогава обиколих тази прекрасна страна надлъж и нашир и лично се убедих в силните връзки, създадени от САЩ и България и нашите два народа. Срещнах се с български граждани от всички слоеве на обществото, които споделиха с мен своите истории и ми дадоха дълбоко и трайно разбиране за историята на България, за нейната богата култура и за надеждите и всеотдайността на българския народ да изгради по-добро, по-сигурно, справедливо и процъфтяващо бъдеще за идните поколения. Както и преди съм казвала – населението на България е около седем милиона, а на мен ми се иска да мисля, че с мен то наброява седем милиона и един…

Днес бих искала да представя моето виждане за партньорството и надеждата през следващата година. Ще акцентирам по-специално върху три основни идеи. Последният път тук говорих за „трите С“ – не за инициативата „Три морета“ (която също е важна), а за „свързаност, сътрудничество и борба с корупцията“ [Connectivity, Collaboration, and Countering Corruption]. Днес бих искала да поговоря за „трите И“ – инвестиции, иновации и интеграция.

Инвестиции
Първо ще разгледам темата за инвестициите. Под инвестиции имам предвид да инвестираме заедно в нашето бъдеще, като бих искала да подчертая думата „заедно“. Успехът на нашите две нации зависи от инвестирането в инфраструктура, в човешки капитал, в добро управление и в нови, обещаващи сектори на икономиката. Тези инвестиции са от решаващо значение и не само ще ни помогнат да преодолеем пандемията от COVID-19, но и ще осигурят отправна точка за дългосрочна стабилност и просперитет на нашите страни.

Миналата година беше трудна в икономическо отношение, като през 2020 г. българската икономика отбеляза спад от 4%. През тази година обаче се очаква България да се възстанови, като прогнозите са за ръст до 4%. Има данни, че това възстановяване се дължи на по-високите заплати, инжекцията от милиарди евро от инвестиционните фондове на ЕС за възстановяване след COVID, както и на увеличаването на износа.

Двустранната ни търговия през 2020 г. също пострада поради пандемията от COVID и спадна до 1,2 млрд. щатски долара (почти 11% спад спрямо предходната година). Въпреки това, ако разгледаме последните статистически данни за търговията от януари до септември тази година, те показват ръст от почти 25% в сравнение със същия период на миналата година. Следователно България се възстановява.

С гордост наблюдавам как американски компании – много от които са представени тук днес – осигуряват важни инвестиции и работни места, които спомагат за възстановяването. Всъщност американските компании са инвестирали над два и половина милиарда долара в българската икономика, създавайки над 30 000 високоплатени работни места и нареждайки Съединените щати сред шестте най-големи инвеститори в страната.

Много бих искала да видя увеличаване на американски инвестиции в България. През лятото посетих международни компании в цялата страна и те ми споделиха, че за да продължи България да привлича чуждестранни предприятия и капитал, тя трябва да продължи да инвестира в добро управление. Международните инвеститори остават загрижени за върховенството на закона в България, а това очевидно е много, много важно за бизнеса. Инвеститорите посочват повтарящи се трудности (например при получаването на необходимите разрешителни), непредсказуемост поради честите регулаторни и законодателни промени и неефективна съдебна система. По време на контактите ми с американски компании много от тях коментираха остарялото трудово законодателство отпреди много, много години, което трябва да бъде актуализирано, за да отговаря на съвременната икономика.

Регулаторната среда в България в много области се характеризира със сложност, липса на прозрачност и произволно или слабо прилагане.  Тези фактори създават стимули за корупция в публичния сектор.  Не казвам това, за да укорявам. В Съединените американски щати също имаме затруднения и непрекъснато се стремим да се усъвършенстваме. Отбелязвам това като партньор, приятел и съюзник, защото сме изправени пред тези обстоятелства заедно.

Би било чудесно България да подобри своя рейтинг в Индекса за възприятие на корупцията, публикуван от „Прозрачност без граници“ (Transparency International). В момента България е с най-ниската позиция в този индекс сред държавите членки на ЕС за 2020 г. Отново като партньор, приятел и съюзник отбелязвам, че би било чудесно България да подобри позицията си в индекса. Борбата с корупцията и утвърждаването на върховенството на закона са важни – Американската търговска камара изигра роля и вярвам, че ще продължи да играе роля в това. Знам, че американската и германската търговски камари си партнираха миналата година, а Вие разработихте програма по Закона за чуждестранните корупционни практики; работният семинар бе проведен за първи път от години насам и би било добре да продължим с тази инициатива. Освен това знам, че в Американската камара имате много нови идеи за това, как да се подобри икономиката. Трябва да споделите тези идеи с новото правителство.

От ключово значение за бъдещето на България е също така инвестирането в енергийна диверсификация. Подкрепяме усилията на България за постигане на енергийна независимост и устойчивост, както винаги сме подкрепяли това за всички наши европейски приятели и колеги. Наличието на избор и конкуренция, включително възможността за избор на технологични решения, предлагани от западни производители или доставчици, повишават общата ни сигурност. За тази цел миналата година подписахме Меморандум за разбирателство относно стратегическото сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели (NCMOU), осигуряващ рамка за взаимодействие между експерти от правителствата, промишлеността, националните лаборатории и академичните институции на САЩ и България. Вече сме планирали семинар за малки модулни ядрени реактори, който ще се проведе в България през следващата година с финансиране от Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Освен това – споделям Ви новина – в момента сформираме българска делегация за участие в две от най-големите съвременни американски енергийни изложения (POWERGEN и DISTRIBUTECH) в Далас през януари 2022 г.

Споменах инвестицията на Американската агенция за търговия и развитие. Тази инвестиция, решението за която бе взето миналата година, е първата след десетгодишно отсъствие на USTDA от България. Агенцията финансира възлагането на предпроектно проучване на Столична община за модернизирането на нейното топлофикационно дружество, което обслужва над един милион жители. Вярваме, че гражданите на София заслужават по-чиста, по-модерна и по-ефективна комунална услуга за отопление. Ясно е, че топлофикационната система има нужда от модернизация. USTDA отпусна един милион щатски долара, за да помогне на града да разработи план за модернизация на софийската топлофикационна система.

Давам тези примери, защото партньорството с Америка означава инвестиция в бъдещето. Ние сме част от това партньорство – предоставяме ресурси, предоставяме обучение, осигуряваме предпроектни проучвания, така че когато казвам „инвестиране“, имам предвид „ние инвестираме“. Трябва да правим това заедно. Чували сте ме също така да казвам, че това, което искаме, е силна България, защото когато България е силна, и ние сме силни.

Заедно с Американската камара ние от посолството ще продължим да се застъпваме за справедлив достъп до пазарите, по-голяма прозрачност и надзор върху държавните обществени поръчки, както и за партньорства с международни компании, за да се прекъсне господстващото положение на пазара в енергийния сектор от страна на една държава. Според нас това ще доведе до по-конкурентни цени за потребителите, семействата и бизнеса.

Оливие спомена, че Американската камара има работна група по Зелената сделка на ЕС; тази работна група е наела отлични международни консултанти, които да проведат задълбочено проучване на всички възможности пред България за прехода към бъдеще без въглища, като естествено се отчита и социалната динамика на този преход. Той не е лесен – ние също сме извършвали подобно проучване, и то по начин, който да гарантира, че засегнатите работници ще бъдат подсигурени и ще продължат да имат добре платена работа. Но целта е да имаме чиста енергия, [системи за] съхранение на енергия, възобновяеми енергийни източници от следващо поколение, технологични решения в областта на ядрената енергия за граждански цели и технологии за улавяне на въглерод.

По време на посещенията ми това лято международните компании също така подчертаха, че е необходимо да продължим да инвестираме в човешкия капитал, а това е наистина важно, за да може България да запази конкурентното си предимство. И аз знам, че има чудесен пример за такова начинание. По-рано тази година Американската камара ме придружи на информационно посещение в Пловдив, където видяхме една много, много ефективна програма за професионално обучение, осъществявана с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и „Тракия икономическа зона“. В проекта се обучават ученици от местните професионални гимназии за придобиването на умения за машинни техници, оператори и електротехници. Точно такива програми за професионално обучение са необходими; нужни са повече като тях.

Също така знам, че Американската камара е работила с Швейцарската камара и с Германската камара за внасянето на законодателни промени, създаващи повече възможности за професионално обучение. Нека се ангажираме с повече такива инициативи! Всички тези примери показват много добри публично-частни партньорства, които могат да помогнат на България да привлече повече преки чуждестранни инвестиции. Следователно трябва да продължим да стимулираме иновациите чрез повече проекти в областта на образованието и професионалното обучение.

Иновации
Стигнах до втората ми тема – иновациите или второто „И“. Както споменах, ние сме изправени пред все по-сложни предизвикателства. Замислете се само как COVID-19 наруши цялата световна верига за доставки, как кибератаките от злонамерени субекти могат да парализират дейността на компании от „Fortune 500“ и критична инфраструктура и как изменението на климата заплашва всяко кътче на света. За да преодолеем тези предизвикателства, ние се нуждаем от иновации.

В България има силен и разрастващ се технологичен сектор и аз виждам неограничени възможности да надграждаме върху тази основа и съвместно да разработваме иновативни решения за най-належащите предизвикателства. Чрез износа от САЩ в България вече се внасят съвременни високотехнологични продукти, като се наблюдава ръст на вноса на електронни устройства, автомобилни части, оборудване за електроцентрали и медицински технологии. Въпреки че според някои очаквания основният износ от България за САЩ би следвало да е на селскостопанска продукция, в действителност компютърните и електронните продукти заемат първо място, а тази тенденция подчертава взаимноизгодните отношения.

Нарастващата сложност на киберзаплахите изисква усъвършенстван и координиран отговор. За нас бе повод за задоволство, че миналата година българското правителство подписа съвместната декларация на Република България и Съединените американски щати по въпросите на сигурността на 5G мрежите.  Подписвайки този документ, България прояви далновидност и решителност. Всеки, който изгражда 5G мрежите на една държава, получава ключа към най-чувствителните лични, търговски и правителствени данни на тази държава. Ето защо надеждните мрежи предлагат всеобхватен подход за справяне с дългосрочните заплахи за неприкосновеността на личните данни, сигурността, правата на човека и надеждното сътрудничество. Сега е нужно подписаната декларация да се превърне в национална стратегия, за да бъде наистина ефективна.

А както ни показа пандемията от COVID-19, ние сме изправени пред все по-сложни заплахи за здравето, за които не съществуват граници. Трябва да обединим усилия и да използваме най-новите научни постижения и технологии, за да ограничим тези заплахи. Миналата година беше много ползотворна – с Министерството на здравеопазването подписахме петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването. Съединените щати и българското правителство си сътрудничат, за да се борят с инфекциозните заболявания, да споделят информация за най-добри практики в областта на електронното здравеопазване и да насърчават образователния обмен на медицински специалисти. Оливие спомена Доклада относно инвестициите в здравеопазването. Надявам се, че ще споделите този доклад с новото българско правителство; важно е то да се запознае с данните и констатациите, представени в доклада.

Интеграция
Накрая бих искала да отделя няколко минути на темата за интеграцията (третото „И“). Имам предвид по-специално интеграцията на България със западните пазари и нейното партньорство със Съединените щати и други западни съюзници за изграждането на по-сигурно бъдеще.

Искрено вярвам, че заедно сме по-силни и че трябва да продължим да насърчаваме регионалната интеграция. Така например България трябва да следва пътя на по-нататъшно интегриране във водещите икономически институции, включително ОИСР и еврозоната. Заявих това тук преди две години, а днес съм още по-силно убедена в това. България трябва да намери пътя си към ОИСР и да бъде член на еврозоната. България е лидер в интеграцията на Балканите; поемете отново тази роля. България има огромен потенциал да се превърне в жизненоважна, допринасяща държава член на важни регионални и световни институции. А по-нататъшното въвеждане на европейските стандарти и практики ще модернизира българската икономика и ще стимулира така необходимите демократични реформи.

Американската камара е засвидетелствала своето лидерство в региона, като изигра основна подпомагаща роля в организирането на успешната среща на върха и бизнес форума на инициативата „Три морета“ с участието на осем президенти и други високопоставени представители от дванадесетте държави, участващи в инициативата, включително от Германия, Гърция, Европейската комисия и МВФ. Много се радвам, че следващата година всички Американски търговски камари в Европа ще проведат своята годишна среща в България.

Една от приоритетните области на инициативата „Три морета“, която попада в категорията „интеграция“ е енергетиката; и както сме посочвали, България има потенциала да се превърне в енергиен център за газ и за пазарите на електроенергия. Един от ключовите компоненти в това отношение е междусистемната газова връзка Гърция – България (IGB). Вие знаете, че аз съм много силен застъпник за тази междусистемна газова връзка и ще продължа да се застъпвам решително за нея.

Не е нужно да се напомня, че България играе също така много съществена роля в регионалната сигурност. Като член на НАТО въоръжените сили на България отчитат безпрецедентно регионално сътрудничество, обучение и инвестиции. България направи гигантски стъпки напред в своята военна модернизация. Миналата година с България подписахме десетгодишен план за военна модернизация. Вече направихме едногодишен преглед и очакваме да работим заедно с България, когато тя модернизира своите въоръжени сили. И аз съм горда, че тя започна този процес със закупуването на първите осем изтребителя F-16, а наред с това инвестирахме също в обучението на нови пилоти за тази техника. Продължава съвместната работа на Департамента по отбраната на САЩ и Министерството на отбраната на България по линия на нашите отбранителните институции за задълбочаване на сътрудничеството в Черно море, укрепване на киберсигурността в Министерството на отбраната и повишаване на националната устойчивост.

И една заключителна бележка относно интеграцията – в нашия взаимосвързан свят стопанските субекти вече не са само стопански субекти, развиващи бизнес с цел печалба. Частният сектор трябва да бъде напълно интегриран в обществото като цяло и да играе ролята на отговорен корпоративен гражданин, за да се справим с дълбоко вкоренените социални предизвикателства.

Много се гордея с факта, че американските компании са определели стандарта за корпоративна социална отговорност и са дали своя принос към общностите и към България. Само един от примерите, за който Оливие спомена, е фондът „Обединени срещу COVID-19“. Със съвместни усилия Американската търговска камара, Фондация „Америка за България“, Българският дарителски форум и Посолството на САЩ набраха 1 000 000 лв. за България само за два месеца. Трябва да отбележа, че това наистина беше удивително колективно усилие, не само защото то се осъществи за първи път, но и защото само за два месеца толкова много компании се включиха в даренията за набирането на този един милион; те направиха също така дарения в натура, включително на оборудване в голям обем.

Освен това Американската камара подкрепи Академията за жени предприемачи (AWE), като осигури ментори, а програмата се разрасна и обхвана три града в България. Когато миналия месец поздравих завършилите тази програма в Добрич, това ми напомни за любимата ми дума – надежда! Видях надежда, отразена в лицата на завършилите предприемачи, поемащи по пътя на реализацията, за да превърнат своите бизнес мечти в реалност. Благодаря на Американската камара, че изигра роля в това чрез членството си. Тази инициатива е водеща глобална програма за женско предприемачество, създадена от Държавния департамент. България е единствената страна в Европа, която бе отличена в този конкурентен процес. Отново споделям, че отбелязвам това обстоятелство, защото в България, се случват прекрасни неща.

В Световния дарителски индекс на Фондация „Помощ за благотворителността“ (Charities Aid Foundation) през последните 10 години България е била на 120-о място (от общо 126). Тази година България е на 45-о място, с което се нарежда на четвърто място сред всички държави по признака най-голямо подобрение. Знам, че заслугата за това е на Американската камара и на неправителствени организации като Фондация „Америка за България“, Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността“ и Българския дарителски форум – всички Вие имате заслуга. Точно това ми дава надежда, че положителни промени в България могат да се реализират в много области въпреки предизвикателствата, пред които сме изправени.

Заключение
Приятели, в заключение искам да благодаря на всички членове на Американската камара за неуморната работа за подпомагане на интересите на американските компании в България и на бизнес климата в страната. През последните две години заедно постигнахме много и аз много се гордея с нашето партньорство. Всеки един от Вас има роля в изграждането на многообещаващо бъдеще и аз очаквам с нетърпение да работя с всички Вас през следващите месеци, за да създадем повече възможности за американските предприятия в България и да подобрим инвестиционния и бизнес климат тук.

И така, от „трите С“ до „трите И“ – засилени инвестиции, иновации и интеграция – всичко това е добро за българската икономика, добро е и за американската икономика и ще сближи още повече нашите два народа. Сега, надявам се, разбирате защо оптимизмът и надеждата са любимите ми думи, а на всички Вас пожелавам успех.

Благодаря Ви.