Посланик Рубин посети Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие

Центърът, който отваря врати през 2006 година, има капацитет от 15 деца на възраст от 6 до 18 години, на които осигурява подслон, храна, здравна грижа, емоционално-психологическа подкрепа и образователни услуги. Кризисният център е временна „спирка“ за тези деца, където с помощта на социални работници и учители те се стабилизират психически и се реинтегрират в обществото. Целта е децата да бъдат реинтегрирани в своите семейства или в алтернативен тип семейна среда.

Кампанията „16 дни на активизъм срещу насилието на полова основа“ започва всяка година на 25 ноември-Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, и продължава до 10 декември, когато се отбелязва Международният ден на правата на човека.