AMB_daycare_center_Burgas_f1

Посланик Рубин и заместник-кметът по въпросите на културата и образованието в Бургас Йорданка Бенова-Ананиева и директорът на Центъра за деца и младежи с увреждания в Бургас Диана Костова