Посланик Рубин посети училището за политика „Димитър Паница”

На 9 март в Правец посланик Рубин говори за отношенията между САЩ и Европейския съюз, както и за важната роля на ЕС в оформянето и поддържането на силна и успешна Европа. Домакин на събитието беше училището за политика „Димитър Паница” към Нов български университет, което провежда четиридневен образователен модул за граждански лидери, озаглавен „България в ЕС – принципите на доброто управление“. След изкаването си Посланикът участва в дискусия относно бъдещето на ЕС и външната политика на САЩ.  Сред участниците във форума бяха кметоветове, представители на местната администрация, лидери от неправителствени организации и други граждански институции от цялата страна.

На снимката с посланик Рубин е д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на българското училище за политика „Димитър Паница”. Образователната институция е неправителствена организация, чиято мисия е да подпомага създаването на общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейския и световен политически  и обществен живот, водени от съвременните демократични ценности на плурализъм, толерантност и информиран дебат.

Save