Посланик Рубин на посещение в Стара Загора

Посланик Ерик Рубин прекара деня в Стара Загора, където се срещна с кмета Живко Тодоров, за да обсъдят приоритетите на града. Посланикът посети Тракийския университет, който в момента работи по няколко проекта съвместно с американски университети, център за техническо сътрудничество, финансиран от  Департамента по земеделие на САЩ, както и няколко центъра за професионално обучение и компетентност, финансирани от Фондация „Америка за България“. Посланик Рубин се срещна и с ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ и с възпитаници на Дома за деца, лишени от родителски грижи “Теофано Попова”, където през последните две години преподава Моли О‘Кийф, помощник-учител по английски език по линия на Програмата „Фулбрайт“. Част от нейните дейности в Дома за деца, лишени от родителски грижи, са осъществени с финансовата подкрепа на американската компания Contour Global.