Посланик Рубин се срещна с участниците в Международния коcмически лагер

ambassador and participantsПосланик Рубин поздравява Симона Тодорова, Антон Узунов и Милена Крумова – участници в Международния космически лагер.  По време на обяд в посланическата резиденцията те споделиха своите впечатления, ентусиазъм и идеи за бъдещи дейности, възникнали като резултат от участието им в лагера – едно невероятно приключение и неповторимо преживяване.