България и Посолството на САЩ в София подписаха Писмо за сътрудничество в здравеопазването

„Здравето оказва влияние върху всички аспекти в живота на всеки българин. Посолството на САЩ очаква да продължи партньорството си с българското правителство за подобряване качеството на живота на българските граждани посредством борба с инфекциозните заболявания, обсъждане на най-добрите практики в електронното здравеопазване и насърчаване на обмена в обучението на медицински специалисти. Ние сме по-силни заедно. – посланик Мустафа.

В петък, 26 юни, 2020 г. посланик Херо Мустафа и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписаха Писмо за намерение за сътрудничество в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на здравеопазването. Споразумението ще е в сила за първоначален петгодишен период, който може да бъде продължен при взаимно съгласие.

Двете страни се споразумяха да разширят своя диалог в областта на здравеопазването до стратегическо ниво, което надгражда нашето сътрудничество в борба с предизвикателството COVID-19. Страните ще си сътрудничат в няколко приоритетни области като най-добри практики при превенцията и лечението на инфекциозни заболявания, инициативи, свързани с електронното здравеопазване и обучение на медицински специалисти.

Посланик Мустафа и министър Ананиев отбелязаха важността на предсказуемата, открита и прозрачна регулаторна рамка, насърчаваща чуждестранните инвестиции, честната конкуренция и защитата на интелектуалната собственост, а също така и улесняваща двустранната търговия и инвестиции и подпомагаща икономическия растеж.