Откриването и възпирането на ядрената контрабанда в България е от световна класа

САЩ водят тук трети страни, за да им покажат как се прави.

Специалната група на САЩ, която работи по откриването и възпирането на ядрената контрабанда, Pacific Northwest National Laboratory, ще доведе петима представители от Египетския ядрен и радиологичен регулаторен орган, за да покаже изключителната система на България. Екипите ще бъдат в България между 18-ти и 24-ти август 2019 г.

Обучението е възможно благодарение на успешното внедряване на 27 американски системи за откриване на радиоактивни материали в България. Работещите в България системи спомагат за намаляване на риска от нелегален трафик на радиоактивни материали през границите на страната.

От 2008 г. Националната администрация за ядрена сигурност на Министерството на енергетиката на САЩ (NNSA) си партнира с Министерството на вътрешните работи на България / Главна дирекция “Граничната полиция“ в съвместното разполагане на фиксирани и мобилни системи за откриване на радиоактивни материали по българските гранични пунктове, пристанища и международни летища. Повече от 3000 български служители са обучени да работят с тези системи и да реагират на радиационните аларми. В допълнение, информационна система предава данни от местата за откриване до националните и регионалните централи на МВР. Тази многопластова архитектура за откриване на ядрени оръжия позволява на МВР да открива, разследва и възпира незаконния трафик на ядрени и радиоактивни материали във всички основни пунктове за влизане в България.