Бизнес

Търговската служба на САЩ в София, България, е част от Търговската служба за насърчаване на търговията към Министерството на търговията на САЩ.

Създаване на просперитет чрез глобалната търговия

За повече от 20 години американската търговска служба към Министерството на търговията на САЩ успешно обединява износителите и вносителите на стоки и услуги по целия свят. Нашият екип от над 1800 професионалисти в 105 града в САЩ и 151 американски посолства, консулства и търговски центрове по целия свят помага на движението на фирмите в сложния понякога международен търговски процес. Американската търговска служба в България работи в тясно сътрудничество с правителствени служители и местни компании, за да се идентифицират възможностите за бизнес, насърчаване на отворени и прозрачни пазари, и улесняване на потенциални партньорства между български и американски фирми.

Прочети повече