За контакт

Посолство на САЩ
Търговска служба
ул.“Козяк“ 16
София 1408

тел.: 359-2-939-5784
факс: 359-2-939-5735
Office.Sofia@trade.gov

Мигел Ернандес, Търговски аташе
тел.: +359-2-939-5745
Miguel.Hernandez@trade.gov

Станислава Димитрова, Старши търговски специалист
тел.: +359-2-939-5740
Stanislava.Dimitrova@trade.gov

Емили Танева, Търговски специалист
тел.: + 359-2-939-5770
факс: +359-2-939-5735
Emily.Taneva@trade.gov

Петър Делин, Анализатор бюджети
тел.: +359-2-939-5784
факс: +359-2-939-5735
Peter.Delin@trade.gov

Милко Минев, Търговски асистент/ Пъблик рилейшънс
тел.: +359-2-937-5145
факс: +359-2-939-5735
Milko.Minev@trade.gov