За контакт

За бизнес въпроси:
Посолство на САЩ
Търговска служба
Ул Козяк 16
София 1408
E-mail: Office.Sofia@trade.gov