Често задавани въпроси

Как мога да получа информация за чужди регламенти, стандарти, или изискванията за сертифициране за моя продукт?

  • Информация за чуждестранни регламенти, стандарти и изискванията за сертифициране можете да получите посредством:
  • Обаждане на Информационния център на търговия (TIC) в САЩ на тел. 1-800-USA-TRAD E,
  • Преглед на Търговското ръководство за България
  • Преразглеждане на наличната информация в Националния център за стандарти и сертифицирана информация (NCSCI) на Националния институт за стандарти и технологии (NIST).

Export.gov също предлага допълнителна информация за тези ресурси.

Имам ли нужда от лиценз за износ, за да доставя моя продукт на определен пазар? Как мога да получа лиценз?

С лиценза за износ се дава разрешение за извършване на определен вид сделка за износ. Правителството на САЩ не поддържа система с общо предназначение за лицензиране на износа. Въпреки това, сравнително малък процент от всички сделки за износ в САЩ изискват лицензи за износ от страна на правителството на САЩ. Следните атрибути определят дали ще ви е необходимо лицензи за износ: характеристиките на вашия продукт, неговата крайна дестинация, като и крайната употреба от страна на получателя на стоката.

Когато се изисква лиценз за износ, трябва да подадете заявление в съответната агенция за лицензиране, която ще предостави (или откаже) лицензи, след внимателен преглед на фактите, свързани с дадена сделка за износ.

Забележка: Лица и фирми, които имат въпроси или притеснения относно ограничаване или забрана на износа, трябва да бъдат постоянни в усилията си да разберат дадената ситуация и да приведат нещата в пълно съответствие с всички закони и правила, свързани с тях. Неспазването на последните може да доведе до значителни глоби.

За допълнителна помощ, моля, свържете се с Центъра за търговска информация:

тел.: 1-800-USA-TRAD(E) (1-800-872-8723)
факс: (202) 482-4473
tic@mail.doc.gov
http://www.export.gov