Бизнес – Търговска служба на САЩ

Целта на Търговска служба на САЩ е да подкрепя американските търговски интереси и да помага на американските компании да увеличат продажбите и пазарния дял в целия свят. Нашият ангажимент е да:

  • съветваме американски компании за пазарни възможности и методите за организиране на бизнес в чужбина
  • оказваме помощ при намирането на агенти и дистрибутори за задгранични пазари
  • извършваме пазарни проучвания, насочени към нуждите на американските компании
  • организираме търговски мисии, изложения и семинари, с цел насърчаване на продажбата на американски продукти и услуги
  • определяме основните проекти и подкрепяме американските компании при наддаване за проекти в чужбина
  • водим преговори с чуждестранни правителства, свързани с въпросите за достъп до пазара, както и при евентуални бариери пред търговията и инвестициите

Консултиране и застъпничество при всяка стъпка от процеса на износа

Търговска служба на САЩ съдейства на български фирми за установяване на контакт с американски доставчици на продукти и услуги за своите операции или за разпространение в България. Ние предлагаме разнообразие от услуги на американските и българските компании.

За да научите повече за това как Търговска служба на САЩ в София, България, може да помогне на вашата компания, посетете нашия уебсайт: http://export.gov/bulgaria/

За проучване на пазара, търговски събития, оферти, както и информация за това как да изнасят, моля посетете Export.gov