Първи стъпки в България

Износ на американски стоки, технологии и иновации за България

В този раздел ще намерите бързо описание на България като пазар за износ и някои предложения, за да започнете бизнес в тази страна. За повече информация, моля посетете търговския справочник за Българя.

Първи стъпки

Съветваме американските компании, които имат интерес да започнат бизнес с България, да използват експертизата на специалистите към Търговската служба в София и да се възползват от услугите, които предлагаме, както в България, така и в региона на Югоизточна Европа, включващ Румъния, България, Гърция, Сърбия и Хърватия.

Нашите услуги:

 1. Секторни анализи и пазарни доклади
 2. Първоначална проверка на пазара
 3. Профил на компания
 4. Организиране на събитие за компания
 5. Индивидуални срещи с потенциални партньори
 6. Уебинари и виртуални бизнес събития и срещи
 7. B2B срещи

Търговската служба работи в близко сътрудничество с офисите на Департамента по търговия в САЩ – U.S. Export Assistance Center (USEAC). При интерес за износ към България, моля свържете се с търговския специалист от най-близкия до Вас център.

В България един от ключовите партньори на Търговската служба е Американската Търговска Камара в която членуват над 320 американски, български и международни компании. В своята над 20 годишна история, Камарата се превърна във водеща бизнес организация, фокусираща се върху организиране на мероприятия в следните области: икономика, международни и национални политики и социални дейности.

Мисията на Камарата е да подобрва бизнес и инвестиционния климат, както и стандарта на живот, чрез включване на всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, НПО и медии – в продуктивен диалог и парньорство.

Инвестиране в България

Този раздел предоставя информация за настоящи и потенциални инвеститори в България.

Потенциални инвеститори: Първи стъпки.

В случай, че обмисляте да инвестирате в България, тук ще намерите някои съвети, които ще ви помогнат да започнете:

 • Моля уведомете Политико-икономическия отдел и Търговската служба към Посолство на САЩ – ако планирате да инвестирате, уведомете ни чрез и-мейл на посочените контакти по-долу
 • Свържете се за информация с Американска търговска камара в България
 • Посещавайте Facebook страницата на Посолството
 • Свържете се с Българска Агенция по Инвестиции и се срещнете с тях за получаване на допълнителна информация

Ако в момента сте инвеститор в България, Посолството на САЩ желае да поддържа връзка с вас.

Регистрирайте се в Посолството на САЩ – Ако работите активно, уведомете ни за това, като изпратите имейл на посочените на тази страница адреси.

Добавете ни на вашите имейл списъци с контакти – ние винаги се радваме да бъдем информирани.

Посещавайте Facebook страницата на нашето Посолство.

Организирайте среща с нашия икономически или търговски екип, за обсъждане всички въпроси, които са възникнали.

Съвети при пътуване

Направете справка на сайта на Държавния департамент относно някои съвети при пътуване в България

FCPA

Законът за чуждестранните корупционни практики (FCPA) е важен инструмент за борба с корупцията в бизнес в полза на свободни и справедливи пазари. FCPA забранява обещаване, предлагане, даване на нещо на чуждо длъжностно лице на правителството, с цел получаване или запазване на бизнеса. Тези забрани се отнасят до лица в САЩ (физически лица или фирми) и фирми, които са изброени на борси в САЩ.

Договор за избягване на двойното данъчно облагане

Договорът за избягване на двойното данъчно облагане (TADT) между България и Съединените щати е подписан във Вашингтон на 23 февруари 2007 г. от министъра на финансите на България Пламен Орешарски и заместник-министър на Министерство на финансите на САЩ Робърт М. Кимит и е влязъл в сила на 1 януари 2009 г.

TADT се отнася до преките данъци, като не се включват непреките налози, като добавена стойност и акцизи, както и всички социални вноски. TADT ще намали данъчното бреме за жителите на двете държави, като ще стимулира трансграничната търговия и инвестициите.

За повече информация относно данъчните облекчения, предлагани от Договора за избягване на двойното данъчно облагане, както и за отговори на често задавани въпроси, моля вижте www.irs.gov/publications/p54/ch06.html.

За допълнителни въпроси относно договора: sofia@usembassy.bg