Задграничен консултативен съвет по сигурността

Консултативният съвет за задгранична сигурност (OSAC) е създаден през 1985 г. съгласно Закона за федералния консултативен комитет,  с цел насърчаване на сътрудничеството за сигурност между американските интереси в частния сектор в световен мащаб и тези на Държавния департамент на САЩ.  OSAC се превърна в невероятно успешна съвместна дейност с американски фирми и организации, които получават необходимите инструменти, за да се справят с проблемите на сигурността,  функционирайки в чужда среда. OSAC е безплатна услуга за организации,  базирани в САЩ или такива от частния сектор със задгранични операции.

OSAC насърчава ефективното сътрудничество, работейки за подпомагане на частния сектор на САЩ, с цел предотвратяване на проблеми в областта на сигурността, включително идентифициране и проследяване на заплахи, особено тези, насочени към персонал, съоръжения, инвестиции, интереси и интелектуална собственост на частния сектор. В допълнение към предоставянето на навременна и достоверна информация в областа на сигурността, OSAC също подпомага разработването на нови пазари с точни оценки за настоящата и бъдещата обстановка от гледна точка на сигурността. Уверявайки се, че критичната информация относно сигурността се споделя с тези, които се нуждаят от нея, и когато се нуждаят от нея, OSAC е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, за да отговори на въпроси на своите членове с експертен анализ на бързо развиващи се предизвикателства относно задграничната сигурност.

Чрез използването на своя уеб сайт, www.OSAC.gov , OSAC предлага на своите членове най-актуалната информация, свързана с  безопасността и сигурността, публични съобщения, консулски бюлетини, туристически съвети, значими годишнини, профили на терористични групи, доклади за престъпността и безопасността в дадена страна, други специфични доклади, доклади от чуждестранната преса, и много повече. Механизмът за обмен на информация на OSAC също така включва и служители – специалисти по международна сигурност и научни изследвания, които изцяло са посветени да подпомагат частния сектор на САЩ. Освен това, OSAC разполага с мрежа от местни съвети в цял свят,  която обединява посолствата и консулствата на САЩ с местната американска общност, с цел споделяне на информация относно сигурността.

Консултативният съвет за задгранична сигурност в България е създаден през ноември 2012 г.  Членове в него са повече от 70 американски дъщерни фирми, американски неправителствени организации, образователни и религиозни институции.

За повече информация или за да се присъедините, моля посетете www.OSAC.gov.