Конкурс за участие в програма за обмен на гимназиални учители (SUSI for Secondary School Educators 2018)

Краен срок за подаване на документи: 29 декември 2017 г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в програма за обмен на гимназиални учители (SUSI for Secondary School Educators 2018). Програмата ще се проведе през месец юни в рамките на 5 седмици в нея ще вземат участие 20 учители.  Курсът включва четири седмици академични занимания и една седмица интегрирани образователни пътувания. Информация за курсовете, проведени  през изминалата година може да бъде открита на следния адрес: http://exchanges.state.gov/susi.

Програмата ще даде възможност на мултинационална група от 20 гимназиални учители с богат опит да задълбочат познанията си за американското общество, образование и култура. Основна цел на курсовете е да осигурят на участниците информация и материали, чрез които те да усъвършенстват и обогатят учебните програми, свързани със Съединените щати. За целта курсовете могат да бъдат организирани около основна тема/теми от областта на американската цивилизация. Чрез комбинация от традиционни, мултидисциплинарни и интердисциплинарни подходи, по програмата ще бъдат разгледани историята и развитието на американските институции и ценности в най-общ смисъл. Програмата има за цел да даде яснота по отношение на съвременните политически, обществени и икономически дискусии в американското общество. Четириседмичните учебни занятия ще бъдат допълнени от едноседмично образователно пътуване. Целта на това пътуване е да покаже богатото културно, географско и етническо многообразие на страната.

РАЗХОДИ И ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички разходи на участниците се покриват от Държавния департамент. По време на академичната част на курса (4 седмици) е възможно участниците да трябва да споделят жилище с други участници. Единично настаняване не може да бъде гарантирано. По време на учебната обиколка (до една седмица) участниците споделят хотелска стая с друг участник в програмата от същия пол. Настаняването обичайно е в общежитията на колежа или университета. За по-голямата част от престоя храната ще бъде осигурена, въпреки че участниците вероятно ще имат и достъп до оборудвана кухня, където могат сами да приготвят храната си.

От кандидатите се очаква да участват пълноценно в програмата, като посещават всички лекции и организирани дейности и се запознават с възложените им материали. Не се допуска членове на семейството и/или приятели да придружават участниците по времето на която и да е част от програмата. Моля, обърнете внимание, че теми като методология на преподаване и педагогически методи няма да бъдат формално разглеждани по време курса. Кандидатите трябва да са наясно, че кандидатстват за интензивен курс и времето за индивидуални занимания, несвързани с програмата, ще е силно ограничено. Курсът не трябва да се възприема като възможност за провеждането на научноизследователска работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Поради големия интерес към програмата, предимство ще имат кандидати, които нямат или имат ограничен опит в САЩ; които имат подчертан интерес към основните теми на програмата – видно от получени стипендии, предишни постижения в областта или настоящи професионални задължения. Изисква се отлично владеене на английски език.

Есе на кандидата: за да разбере по-добре мотивацията и целите на потенциалните участници, посолството на САЩ изисква всеки кандидат да представи есе, в което да обясни защо се интересува от участие в конкретния курс, какво очаква от това свое участие и какъв ще бъде неговият личен принос за програмата. Есетата трябва най-вече да отразяват възможностите на кандидата и плановете му за доразвиване и прилагане на наученото от курса след приключването му. Моля да спазвате ограничението от максимум 250 думи.

За участие в конкурса, моля изпратете попълнен формуляр до 29 декември 2017 г. на посочения по-долу електронен адрес:

Ваня Иванова
Културен отдел
Телефон: +359 2 937 5186
Email: ivanovaih@state.gov

Важно! Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати. Интервютата ще се проведат през януари 2018 г.