Трансатлантическа лятна програма за ученически обмен „Бенджамин Франклин“ 2020

Краен срок –  15 януари 2020 г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в Трансатлантическата лятна програма за ученици в средните училища „Бенджамин Франклин“ 2020. Програмата е предназначена за младежи от Европа и Америка и ще се проведе през месеците юни и юли 2020 г. в университета Пардю в щата Индиана. Всички разходи по участието в програмата се поемат от Държавния департамент.

Лятната програма „Бенджамин Франклин“ представлява краткосрочен интензивен образователен обмен, разработен с цел е да създаде възможност за установяване на трайни връзки между младите хора в Европа и САЩ, както и да акцентира съществуващите общи ценности. Четириседмичната програма ще даде възможност на ученици на възраст между 16 и 18 години да се запознаят с приоритетите на външната политика на САЩ като младежка активност, подкрепа на демокрацията и гражданското общество и икономическо развитие. Програмата включва поредица от лекции, семинари, дискусии и презентации, както и широка гама от практически упражнения, водени от преподаватели и ментори. Заданията и дейностите в клас ще бъдат допълнени от  доброволчески дейности, посещения на място, социални и културни прояви, гостувания на американски семейства  с цел участниците да придобият по-широки представи за американското общество по време на престоя си.

По време на академичната част от програмата участниците ще имат и възможност да обсъдят теми като демократични практики, разрешаване на проблеми и конфликти, комуникативни умения, критическо мислене, толерантност и уважение към различията, младежко лидерство, тимбилдинг и медии. В курсовете ще се обърне внимание на това как свободата на словото предполага както права, така и отговорности за гражданите. След приключването на курса участниците ще реализират проекти от обществена полза в родните си страни и ще представят план за работа на местна  младежка организация, например Младежки съвет към Посолството, Американски център и асоциации на участници в програми на Държавния департамент.

Кандидатите трябва да покажат сериозен интерес към търсене на възможности за лидерски изяви в родните си страни и да демонстрират желание да придобият преки познания за САЩ и американския народ, общество и институции. От кандидатите се очаква пълноценно и сериозно участие по време на академичната част програмата, както и в последващите дейности след завръщането им у дома. Те ще трябва да посещават всички лекции и да участват във всички общи дейности, да се изпълняват възложените задачи и да бъдат готови да запознаят американските младежи със собствената си култура. Кандидатите трябва да имат предвид, че програмата е много интензивна и времето за лични занимания, несвързани с нея, е силно ограничено. Изисква се свободно владеене на английски език.

От кандидатите се очаква да имат задълбочени познания и подчертан интерес към дипломацията, трансатлантическите отношения, ролята на свободните медии в демократичното общество и доброволчеството. Те трябва да покажат силен интерес към области като комуникации, дебати и граждански активизъм. Трябва да притежават интерес и склонност към пълноценно участие в подобни програми, както и лични качества, които да ги превърнат в успешни участници: зрялост, изявени социални умения, гъвкавост и свободомислие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Българско гражданство
 • Рождена дата между 22 юни 2001 г. и 22 юни 2004 г. (т.е. навършени 16, 17 или 18 години към началото на програмата);
 • Свободно владеене на английски език;
 • Да са редовни ученици в средно образователно училище или студенти в университет в родната си страна през есента на 2020 г. след приключване на курса;
 • Сериозен интерес за придобиване на знания за САЩ;\
 • Високи академични постижения: оценки, награди и препоръки от учители;
 • Желание за участие в общественополезни и извънкласни дейности;
 • Да не са учили или пътували в САЩ или да имат силно ограничен опит в това отношение;
 • Да са зрели, отговорни, независими, уверени, свободомислещи, толерантни, внимателни и любознателни;
 • Да имат желанието и способността да участват пълноценно в интензивна лятна програма, общественополезни дейности и активни образователни пътувания;
 • Да нямат притеснения във връзка с пребиваването в университетски комплекс, съвместното ползване на стая с други участници, пътуване и общуване с мултинационална група участници от цяла Европа и САЩ;
 • Силен лидерски потенциал и интерес към трансатлантическите отношения и дипломация;
 • Да не се притесняват да общуват с американци извън програмата;
 • Да бъдат способни да се приспособят към културни и обществени практики, различни от тези в собствените им страни.

За да кандидатствате за участие в програмата, моля в срок до 15 януари 2020 г., изпратете попълнен формуляр и мотивационно есе на:

SofiaEducationPrograms@state.gov

Интервютата ще се проведат през февруари 2020 г.