Конкурс за участие в Програма за обмен на университетски преподаватели (SUSI) 2020

Краен срок за подаване на документи: 20 декември 2019 г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в седем летни курса по програмата за обмен на университетски преподаватели в САЩ (SUSI for Scholars) за мултинационални групи от университетски преподаватели, учени и други специалисти в съответните области. Програмата ще се проведе в различни колежи, университети и институции в САЩ за период от шест седмици през лятото на 2020 г. Всеки курс включва четири седмици академични занимания и до две седмици интегрирани образователни пътувания. Информация за курсовете, проведени през изминалата година, може да бъде открита на следния адрес: http://exchanges.state.gov/susi.

Курсовете представляват интензивни следдипломни академични програми с интегрирани образователни пътувания, чиято цел е да осигурят на чуждестранни университетски преподаватели и други учени възможността да задълбочат своите познания за американското общество, култура, ценности и институции. Основната цел на курсовете е да се усъвършенстват учебните програми и да се повиши качеството на преподаването на дисциплини, свързани със САЩ, в чуждестранните институции.

Тази година темите на курсовете са както следва:

  • Американска култура и ценности
  • Журналистика и медии
  • Религиозна свобода и плурализъм
  • Американска икономика и бизнес
  • Външна политика на САЩ
  • Младежтапрофесионално развитие на работната сила и ограничаване на несъответствието в квалификациите

За по-подробно описание на курсовете, моля, посетете страницата на английски.

РАЗХОДИ И ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички разходи на участниците се покриват от Държавния департамент. Въпреки, че единично настаняване не може да бъде гарантирано, обичайно участниците имат отделна стая с обща баня по време на академичната част на курса (4 седмици) и споделят хотелска стая с друг участник от същия пол по време на образователните пътувания (до 2 седмици). Настаняването обикновено е в общежитията на съответния колеж или университет. За по-голямата част от престоя храната ще бъде осигурена, въпреки че участниците вероятно ще имат и достъп до оборудвана кухня, където могат сами да приготвят храната си.

От кандидатите се очаква да участват пълноценно в програмата, като посещават всички лекции и организирани дейности и се запознават с възложените им материали. Не се допуска членове на семейството и/или приятели да придружават участниците по времето на която и да е част от програмата. Методологията на преподаване и педагогическите методи няма да бъдат официално разглеждани по време курса. Кандидатите трябва да са наясно, че кандидатстват за интензивен курс и времето за лични дейности, несвързани с програмата, ще е силно ограничено. Курсът не трябва да се възприема като възможност за провеждането на научноизследователска работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Поради големия интерес към програмата, предимство ще имат кандидати, които могат да покажат конкретни планове за разширяване, усъвършенстване и разработване на учебни курсове и/или образователни материали с акцент върху САЩ; които нямат предишен опит в САЩ или участието им в обучения е много ограничено; които имат подчертан интерес към основните теми на програмата – видно от получени стипендии, предишни постижения в областта или настоящи професионални задължения. Изисква се отлично владеене на английски език.

Кандидатите трябва да са в средата на кариерата си, между 30 и 50 години, силно мотивирани и опитни учени и специалисти, основно от университети или изследователски организации (неправителствени организации, мозъчни тръстове и др.). Макар да е възможно образователното ниво на участниците да варира, като цяло трябва да притежават висше образование и значителни познания по темата на съответния курс или в близка до нея област.

Идеалните кандидати са част от институции, които търсят начини да представят аспекти от американистиката в учебните си програми, да въведат нови дисциплини, свързани с тематиката на курса, да разширят и подобрят съществуващите дисциплини, свързани със САЩ,  или да предложат специализирани семинари за специалисти в сферата на американистиката.

Есе на кандидата: за да разбере по-добре мотивацията и целите на потенциалните участници, посолството на САЩ изисква всеки кандидат да представи есе, в което да обясни защо се интересува от участие в конкретния курс, какво очаква от това свое участие и какъв ще бъде неговият личен принос за програмата. Есетата трябва най-вече да отразяват възможностите на кандидата и плановете му за доразвиване и прилагане на наученото от курса след приключването му. Моля да спазвате ограничението от максимум 250 думи.

За участие в конкурса, моля изпратете попълнен формуляр до 20 декември 2019 г. на посочения по-долу електронен адрес: SofiaEducationPrograms@state.gov  Моля, впишете името на програмата, за която кандидатствате в полето „относно“ на електронното съобщение.