Конкурс за участие в прогрма за обмен на студенти-лидери (SUSI) 2020

Краен срок за подаване на документи:  10 декември 2019 г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в програмата за обмен за изтъкнати студенти (SUSI for Student Leaders) на тема „Граждански активизъм“. Програмата ще се проведе през юли и август 2020 г. Ще бъдат избрани един основен и двама резервни кандидати, които да продължат в международния конкурс за участие в програмата.

Програмите за обмен за изтъкнати студенти от Европа представляват интензивни краткосрочни академични курсове, чиято цел е да дадат на групи студенти в бакалавърска степен възможност да научат повече за САЩ, като същевременно усъвършенстват лидерските си умения.  В рамките на курса по граждански активизъм участниците ще придобият обща представа за въздействието на гражданите върху американската историята, управление и общество, както индивидуално, така и в група.  Учебната програма ще дефинира понятието граждански активизъм, ще разгледа развитието му в САЩ, ще се включат и теми като: гражданство, създаване на общност, икономическо развитие, активизъм на местно ниво, политическо лидерство и доброволчество.  Дискусиите ще включват още гражданските права, предприемачеството, етиката, лидерството и медиите.  Студентите ще имат възможността извън класната стая да се срещнат с обществени лидери, предприемачи и представители на неправителствени организации. Академичната част ще бъде допълнена от образователно пътуване в друга част на САЩ , където ще се проведат срещи с местни, държавни, частни и неправителствени организации, работещи в тази област.  Курсът ще завърши с посещение във Вашингтон. Домакин на обучението ще бъде Университетът в Южна Каролина.

Всички разходи на участниците се покриват от Държавния департамент. Настаняването ще бъде в университетски общежития с общи санитарни възли. За по-голямата част от престоя храната ще бъде осигурена, въпреки че участниците вероятно ще имат и достъп до оборудвана кухня, където могат сами да приготвят храната си.

От кандидатите се очаква да участват пълноценно в програмата, като посещават всички лекции и организирани дейности и се запознават с възложените им материали. Кандидатите трябва да са наясно, че кандидатстват за интензивен курс и времето за странични дейности, несвързани с програмата, ще е силно ограничено.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да са студенти във ВУЗ от първа до трета година, които са показали силна мотивация и лидерски качества в академичните си изяви, активност като членове на своята общност и в извънуниверситетски дейности.  Те могат да бъдат студенти в най-различни области: точни, социални и хуманитарни науки, образование, бизнес и други професионални направления.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са:

 • българско гражданство;
 • владеене на английски език;
 • интерес към темата на обучението;
 • възраст между 18 и 25 години;
 • поне един оставащ семестър до дипломирането им като бакалаври;
 • подчертани лидерски качества;
 • високо ниво на академични постижения, видно от оценки, награди и препоръки на преподаватели;
 • ангажираност с доброволчески и други допълнителни дейности;
 • да не са пътували или учили в САЩ или в чужбина или да имат съвсем ограничен опит в това отношение;
 • да са зрели, отговорни, независими, уверени, толерантни, съобразителни и любознателни;
 • да нямат притеснения във връзка с пребиваването в университетски комплекс, да се подготвени за съжителство и да могат да се приспособяват към културни и социални особености, различни от своите.

Мотивационно есе: за да разберем по-добре мотивацията и целите на кандидатите, молим всеки да изпрати мотивационно есе, в което да посочи защо се интересува от участие в програмата, какво очаква да получи от този опит и с какво ще допринесе за самата програма. Моля, спазвайте ограничението от 250 думи.

За участие в конкурса, моля, изпратете попълнен формуляр до 10 декември 2019 г. на посочения по-долу електронен адрес, като посочите за коя програма кандидатствате: SofiaEducationPrograms@state.gov

Интервютата ще се проведат в началото на януари 2020 г.