Представител на Службата „Митници и гранична охрана“ на САЩ ще посети България

Марк Р. Куманс, помощник-комисар в Отдела по международни въпроси към Службата „Митници и гранична охрана“ на САЩ ще посети България на 16 и 17 септември. Помощник-комисар Куманс ще проведе срещи с официални лица от Министерството на вътрешните работи и ще посети българо-турската граница, където ще наблюдава работата на българските гранични патрули и ще обсъди с тях миграционни въпроси.

Куманс каза, че „Основната мисия на Службата ‚Митници и гранична охрана‘ е да защитава американските граници и да улеснява легалната и предотвратява нелегалната търговия и пътувания.“  „Българските агенции имат подобна мисия и е в интерес  на двете страни да работят заедно, за да защитят нашите граждани,“ каза Куманс.

Помощник-комисар Куманс е в България, за да укрепи българо-американското двустранно сътрудничество посредством инициативи, обсъждани по време на визитите на комисар Р. Гил Керликовски от Службата „Митници и гранична охрана“ в София през май и на заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова в САЩ през юли. По време на двете визити българските и американските официални лица обсъждаха потенциални области на сътрудничество в отговор на бежанските потоци, идващи към Европа през последните години.

„Ние се надяваме да работим в партньорство с Посолството на САЩ и с българското Министерство на вътрешните работи, Гранична полиция и другите агенции,“ каза Куманс. „В качеството си на най-голямата  американска правоприлагаща агенция ние сме готови да споделим своя опит и добри практики с нашите български партньори.“

Със своите над 60 000 служители, включително 45 000 федерални агенти и офицери, Службата „Митници и гранична охрана“ е една от най-големите правоприлагащи агенции в света. Мисията й е да защитава американските граници и съответно американското общество от опасни индивиди и материали, като същевременно укрепва конкурентоспособността на Съединените щати посредством улесняване на законната търговия и пътувания. Част от служебните задължения на помощник-комисар Куманс е да отговаря за програмите в подкрепа на чуждестранни партньори посредством изграждане на капацитет и предоставяне на техническа помощ.