Уточнение относно Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2020 година

Във връзка с многото запитвания относно Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2020 година, Посолството на САЩ в София би желало да направи следните уточнения:

  • Несемейни кандидати могат да участват в програмата  DV2020.
  • Участниците, които имат законен брак, трябва да впишат своите съпрузи и деца в заявлението за кандидатстване.
  • Несемейните или тези, които живеят на семейни начала с партньорите си, без да имат законен брак, не трябва да вписват своите партньори в заявленията си.
  • Децата, които са вписани в заявленията, трябва да са законни деца на кандидата. Кандидатите не трябва да вписват децата на партньорите си, с които живеят на семейни начала, но нямат законен брак, в заявленията си.
  • Кандидатите, които са участвали в програмата като несемейни, могат да се явят на интервю за имигрантска виза по тази програма заедно със съпруга или съпругата си, ако междувременно са сключили брак.