Обща програма по военно обучение в България

Тази седмица САЩ честват 25 години от Общата програма по военно обучение в България, което беше отбелязано с прием в Резиденция „Лозенец“. Нашите съвместни обучителни програми дадоха възможност на 4 757 военни, войници и цивилни от българските Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и  Министерство на външните работи да се възползват от Програмата за международно обучение, Програмата за обучение за борба с тероризма, програмите на Центъра „Джордж С. Маршал“ и програмите за Чуждестранно военно финансиране. От тези 4 757 български участници 1721 военни и цивилни са посещавали престижни индивидуални курсове в американски военни училища в САЩ и Германия. Само през финансовата 2017 година 128 български военнослужещи и цивилни са завършили индивидуални курсове във военни училища в САЩ. От 1992 г. досега правителството на САЩ е инвестирало над 220 милиона долара в предназначени за България програми за обучение и оборудване. Заместник-посланик Мартина Стронг благодари на участниците във всички тези програми за тяхната служба и отбеляза „Силата на нашите двустранни отношения в областта на сигурността не се е появила случайно. Тя се основава на добре обучени професионалисти, като всеки един от вас,  които са участвали в тези програми и които споделят  едно колективно разбиране за действие при справянето с общите предизвикателства пред сигурността.“