final_group_pic_f

Програма за хуманитарна и гражданска помощ на САЩ в детска градина в с. Строево, община Пловдив