Декларация относно Крим

Изявление за пресата
Майкъл Помпео
Държавен секретар
Вашингтон ДС
25 юли 2018 г.

Русия, с нахлуването си в Украйна и опита за анекс на Крим през 2014 година, направи опит да подкопае основите на международния принцип, споделян от демократичните страни, а именно че никоя страна няма право да променя границите на друга чрез сила. Държавите по света, включително и Русия, са заявили своето съгласие с този принцип на Хартата на ООН, като са поели ангажимент да се въздържат от заплаха със сила или използването на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е друга страна. Този основополагащ принцип, която беше потвърден в Заключителния акт от Хелзинки, представлява основата, върху която се гради нашата обща сигурност и безопасност.

Както в Декларацията Уелес от 1940 година, така и сега САЩ потвърждават като своя политика отказа да се признаят опитите на Кремъл да установи контрол върху територия, завзета със сила в нарушение на международното право. Заедно със своите съюзници, партньори и международната общност, САЩ отхвърлят опита на Русия да анексира Крим и поемат ангажимент да останат верни на тази политика до възстановяването на териториалната цялост на Украйна.

САЩ призовават Русия да уважава принципите, които от години твърди, че съблюдава, и да прекрати окупацията на Крим. Когато демократичните държави се опитват да изградят един свободен, справедлив и проспериращ свят, трябва да спазваме обещанието си да съблюдаваме международния принцип на равенство и уважение към териториалната цялост на другите държави. Чрез своите действия Русия демонстрира практики, недостойни за една велика нация и направи своя избор да се изолира от международната общност.