Отложено е началото на проверката на статуса на участниците в програмата DV 2021

Държавният департамент отложи началото на проверката на статуса на участниците (Entrant Status Check) в програмата DV 2021 от 5 май на 6 юни 2020 г. Уебсайтът E-DV може да бъде намерен тук: https://dvprogram.state.gov/. Ресурсите на Държавния департамент в момента се използват в отговор на пандемията COVID-19 и приоритетът е оказване на съдействие на американските граждани в чужбина. Отложеното начало няма да се отрази отрицателно на способността ни да обработим предварително и да насрочим интервютата по програмата DV 2021, които трябва да започнат на 1 октомври 2020 г. За повече подробности моля посетете:  https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/dv2021-entrant-status-check-announcement.html