Обменна програма в САЩ Digital Communication Network

Новата обменна програма в САЩ Digital Communication Network за професионалисти в областта на дигиталните медии създаде и подкрепя мрежа от дигитални специалисти от цяла Европа и Централна Азия, които си сътрудничат при развитието на комуникационните умения, посредством разработването и разпространението на дигитално съдържание.

Може да научите повече за програмата и за начина за кандидатстване наhttps://worldlearninginnovanddev.wufoo.com/forms/q8yty5u1v2pbza/.

Краен срок за подаване на документи: 12 май 2018 година.