Програма за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ за 2017 г.

Държавният департамент обявява началото на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2017 г., позната също като лотарията за „зелена карта“. Електронните формуляри трябва да бъдат подадени от 12 ч. на обед, Източно стандартно време, на 1 октомври 2015 г. до 12 ч. на обед, Източно стандартно време, на 3 ноември 2015 г.

Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр E-DV за участие в програмата на адрес www.dvlottery.state.gov през периода за регистрация. Не се приемат заявки за участие, изпратени по пощата.

Няма такса за попълване на електронния регистрационен формуляр за участие в програмата. Участниците ще получат официален номер за потвърждение на регистрацията си. Изключително важно е да запазят този номер до 30 септември 2017 г. Единствено чрез него участниците ще могат да проверят дали са изтеглени в лотарията DV-2017. Официална информация за това дали сте избран да продължите участието си в програмата можете да получите на уебсайта на лотарията www.dvlottery.state.gov след 3 май 2016 г. Съобщения до тези, които са изтеглени, НЯМА да бъдат изпращани по електронна или обикновена поща. Всеки получател на писмо или имейл, в който се споменава виза от лотарията или зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и измамно. Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по кандидатстване за виза от лотарията за зелена карта. Единственото плащане е самата такса за виза, която се плаща в Посолството на САЩ.

Кандидатите могат сами да подготвят и да изпратят електронни формуляри или да помолят някой друг да ги изпрати от тяхно име, но всеки участник трябва да е сигурен, че информацията е точна и пълна.

Законът допуска само един електронен формуляр за всеки участник по време на периода за регистрация. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче двама души, които са съпруг и съпруга и отговарят на изискванията, да подадат по един отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор.

Инструкциите за лотарията за зелена карта са публикувани на английски и на български в сайта на Посолството. Ако имате допълнителни въпроси, след като прочетете инструкциите, можете да ни изпратите имейл на адрес iv_sofia@state.gov или да се обадите на отдел „Имигрантски визи“ на тел. 02-937-5444 всеки работен ден от 9 до 12 ч.