Програма за разнообразяване на имигрантския поток (DV) за 2025 г.

4 октомври, 2023 г.

На вниманието на медиите

Програма за разнообразяване на имигрантския поток (DV) за 2025 г.

На 30 септември 2023 г. Държавният департамент обяви началото на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток за 2025 г. (DV-2025).

Всяка година одобрената със закон Програма за разнообразяване на имигрантския поток предвижда до 55 000 имигрантски визи за кандидати, изтеглени на случаен принцип измежду всички участници, които отговарят на конкретни изисквания и които са от страни и райони с нисък процент на скорошна имиграция в САЩ.

Кандидатите имат достъп до електронния формуляр за участие (E-DV) на официалния уебсайт на програмата https://dvprogram.state.gov/ по време на регистрационния период, който е от 19:00 ч. българско време на 4 октомври 2023 г. до 19:00 ч. българско време на 7 ноември 2023 г.

Държавният департамент приема заявки за участие САМО чрез официалния сайт (E-DV), където има подробни инструкции. Няма такса за регистрация в програмата. Въпреки това, изтеглените от програмата, които имат насрочено интервю, трябва да платят таксата за заявлението за виза, преди официално да кандидатстват за виза пред консулски служител. Всички участници трябва да разпечатат и запазят страницата от онлайн потвърждението, след като завършат регистрацията си, така че да могат да проверят статута на своята заявка.

Изключително важно е участниците да запазят уникалния номер за потвърждение на регистрацията си в програмата DV поне до 30 септември 2025 г.

От 4 май 2024 г. участниците в програмата DV-2025 ще могат да въведат уникалния номер за потвърждение на регистрацията си в полето Entrant Status Check на уебсайта на програмата https://dvprogram.state.gov/, за да проверят дали са изтеглени. Функцията Entrant Status Check ще уведоми изтеглените участници как те и членовете на семействата им да кандидатстват за виза DV. Освен това, Държавният департамент ще потвърждава датите за насрочените интервюта чрез функцията Entrant Status Check.

Всички участници трябва да се регистрират със снимка, направена през последните шест месеца. Ако някой прикачи стара снимка, включително тази, с която е участвал в предишно издание на програмата DV, той може да няма право на виза по тази програма.

Законът допуска само една заявка на основен кандидат по време на регистрационния период. Ако някой основен кандидат подаде няколко заявки, всички негови заявки ще станат невалидни. Съпрузите могат да участват като основни кандидати и да впишат брачния партньор като член на семейството с право на участие.

Изтеглените участници няма да бъдат уведомявани по имейла за статута на тяхната онлайн заявка за участие. Всички писма, имейли или телефонни обаждания, в които се твърди, че участникът е спечелил от програмата DV, са измамни.

Тези, които са изтеглени от програмата DV, могат да кандидатстват за имигрантска виза, ако има възможност да им бъде насрочено интервю. Информация за това, че някой е изтеглен, ще бъде налична на Entrant Status Check от 4 май 2024 г. Уведомлението ще съдържа по-нататъшни инструкции, както и информация за таксите за молбата за имигрантска виза.

Няма гаранция, че изтеглените на случаен принцип от програмата ще получат дата за интервю или виза. Това, че някой е изтеглен, означава, че той може да има право да кандидатства за виза по програмата DV.

Тъй като е възможно някои от първите 55 000 изтеглени да не отговарят на условията за виза или да не продължат с участието си в програмата, ще бъдат изтеглени повече от 55 000 заявки за участие. Това означава, че няма да има достатъчен брой визи за всички, които са били изтеглени първоначално. След като всичките 55 000 визи бъдат издадени, програмата за тази година ще приключи.

Участниците в програмата DV трябва да платят всички такси и разноски, включително тези за медицинските прегледи за самите тях и за членовете на техните семейства, които отговарят на изискванията. Имигрантите по програмата DV трябва освен това да докажат, че могат да се издържат в САЩ, т.е. че няма вероятност да се превърнат във финансово бреме за обществото. Имиграцията по линия на програмата DV не осигурява на имигранта или на членовете на неговото семейство каквато и да е финансова помощ или средства за установяване в САЩ.

Инструкциите за програмата DV-2025 са публикувани на английски и на български език в сайта на Посолството bg.usembassy.gov.

Ако имате допълнителни въпроси, след като прочетете инструкциите, можете да ни изпратите имейл на адрес iv_sofia@state.gov.