Програма OPEN

Краен срок за кандидатстване: 6 октомври 2020 г.

Програмата OPEN предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции.

Какви курсове предлагаме за зимния семестър на 2021 г.?

 • Using Educational Technology
 • Critical Thinking in the Classroom
 • Teaching Grammar Communicatively
 • Teaching English to Young Learners
 • Fostering Student Motivation and Engagement (FSME)
 • Content Based Instruction
 • TESOL Methodology
 • Professional Development for Teacher Trainers
 • English as a Medium of Instruction (EMI)

За подробно описание на курсовете, моля посетете следния сайт: https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information

Кога започват занятията?

15 януари 2021 г. –  ориентацията е в периода 30 ноември – 30 декември 2020 г.

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва:

 • Да бъдат учители по английски език.
 • Да притежават отлични познания по английски език – писане и четене.
 • Да са български граждани..
 • Да живеят в България за времето на провеждане на целия курс.
 • Да имат редовен и надежден достъп до високоскоростна връзка с Интернет.
 • Да могат да отделят между 10 и 12 часа всяка седмица за цялото времетраене на осемседмичния курс.

Кога е крайният срок за кандидатстване?

6 октомври 2020 г.

 Как да кандидатствам?

Изпратете попълнен формуляр на SofiaEducationPrograms@state.gov до 6 октомври 2020 г.

Формулярът можете да намерите на тази страница (горе вдясно).