Програма E-Teacher 

Програмата E-Teacher предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции.

Какви курсове предлагаме за пролетния семестър на 2020 г.?

Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting

За подлобно описание на курса, моля посетете следния сайт: https://www.aeeteacher.org/node/22

Кога започват занятията?

7 април 2020 г. –  ориентацията започва от 2 март 2020 г.

Кой може да кандидаства?

Кандидатите трябва:

  • Да бъдат учители по английски език
  • Да притежават отлични познанаия по английски език (писане и четене, минимално ниво 2B)
  • Да са български граждани
  • Да живеят в България за времето на провеждане на целия курс
  • Да имат редовен и надежден достъп до високоскоростна връзка с Интернет
  • Да могат да отделят между 10 и 12 часа всяка седмица за цялото времетраене на осемседмичния курс

 Кога е крайният срак за кандидатсване?

15 януари 2020 г.

Как да кандидатствам?

Изпратете попълнен формуляр на SofiaEducationPrograms@state.gov до 15 януари 2020 г.

Формулярът можете да намерите на тази страница (горе вдясно).