Ден на Земята – 22 април

На 22 април отбелязваме 48-ми път Деня на Земята. Този Ден на Земята подчертава важността както на екологичносъобразното управление на отпадъците, така и на предотвратяването и намаляването на морските отпадъци, които се състоят най-вече от пластмасови отпадъци.

Съединените щати работят в международен план, за да насърчават иновациите в сектора на отпадъците, да стимулират нови инфраструктурни инвестиции, да си сътрудничат в научните изследвания и да повишават обществената осведоменост относно заплахите от неуправляеми отпадъци и морски отломки.