Образование и култура

Държавният департамент на САЩ и други организации спонсорират и подкрепят различни образователни и обучителни програми, стипендии и възможности, насочени към български учени, студенти, ученици и специалисти. Тези програми покриват широк спектър от интереси, включително право, права на човека, журналистика, образованите, преподаване на английски език и други дисциплини и имат за желат да представят на участниците Съединените щати и американския народ и култура, както и да им осигурят възможност да обменят идеи с американските си колеги. Образователните и културни обмени създават отношения за изграждането на мостове за сътрудничество и разбирателство между народите.

Американски центрове