Американски центрове

Програмата Американски центрове (American Corners) е инициатива на Държавния департамент на САЩ за страните от целия свят. Началото й е поставено преди повече от 10 години и досега Съединените щати са открили повече от 400 центъра в около 60 държави.  Това са ресурсни центрове за информация и програми, които представят културата, държавната уредба, историята и съвременността на САЩ.  Центровете  са домакини на дискусионни групи, семинари, дигитални видеоконференции, изложби и срещи с американски и местни специалисти по широк кръг теми, свързани със Съединените щати.  За нуждите на съответния регион Американските центрове предоставят за ползване книги и електронни носители на информация и осигуряват безплатен интернет достъп до образователни материали.  Американските центрове работят в партньорство с местни институции, като Съединените щати осигуряват оборудването, а местната институция обезпечава персонала и помещенията.

Посетете американските центрове в България и вижте списъка на американските кътове в страната.

 

Американски център в Софийска градска библиотека

пл. „Славейков“ 4a
София 1000
тел. (02) 80 15 973 ел.
americancorner@libsofia.bg

Вижте още

Американски център Велико Търново

Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий“
ул. „Теодоси Търновски“ 2, Велико Търново
тел./факс: (359) (62) 618 337
american@ts.uni-vt.bg

Вижте още

Американски център Варна

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“
ул. „Генерал Паренсов“ 3, Варна
тел.: (359) (52) 643-711
факс: (359) (52) 659-136
acv@libvar.bg

Вижте още

Американски център Пловдив

Регионална библиотека „Иван Вазов“
ул. „Авксенти Велешки“ 17, 4000 Пловдив
тел.: + 359 32 654 901
amspace@libplovdiv.com

Вижте още

Американски център Бургас

Регионална библиотека "Пейо К. Яворов"
ул. "Средна гора" 14, 8000 Бургас
те.: +359878536618
americanspaceburgas@gmail.com

Вижте още