Програма „Норман Бурлог“

Към момента програмата е затворена. Обикновено се обявява през януари.

Департаментът по земеделие на САЩ, в сътрудничество и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ има удоволствието да обяви Международната научна и технологична програма в сферата на земеделието  „Норман Бурлог“ 2014.
Програма „Бурлог“ 2014 се администрира от Департамена по земеделие на САЩ, Външна служба по земеделие, и се финансира от фондация „Америка за България“.

Крайният срок за кандидатстване за тази година е 10 февруари 2014 г.

Темите на изследванията тази година са:

 1. Анализ на аграрните пазари и пазарни политики
 2. Здравеопазване на животните и растенията, ветеринарни и фитосанитарни изследвания
 3. Безопасност на храните/био-безопасност
 4. Авангардни аграрни и хранителни технологии
 5. Изследвания в областта на горския сектор

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите ще бъдат оценявани, интервюирани и селектирани в съответствие със следните критерии:

 • българско гражданство
 • добро владение на английски взик
 • притежаване на магистърска степен с минимум 2 години практически опит. Към момента трябва да са служители на университет, правителство, изследователска институция и/или друга институция с намерението да работят в България минимум 2 години след завръщането си от САЩ
 • в началото или средата на професионалната си кариера
 • опит и фокус върху една от посочените по-горе области на изследване.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Допустимите кандидати трябва да подадат пълния набор документи, изброени по-долу в срок до 10 февруари 2014 г.:

 • формуляр за кандидатстване
 • проектно предложение (2-3 страници)
 • подписано съгласие от работодателя
 • две препоръки
 • официално копие от академична справка, включваща оценките
  една паспортна снимка

Моля, изпратете всички документи в .pdf формат. Интервютата с одобрените кандидати ще се състоят през февруари 2014 г. (17-21 февруари).

Контакти:

За да подадете кандидатурата си, моля изпратете я на:
agsofia@fas.usda.gov

За въпроси свързани с процеса на кандидатстване, свържете се с офиса на Външната служба по земеделие в Посолството на САЩ:

Мила Бошнакова, Александър Тодоров
Телефони: 939 57 20, 939 57 74
Или на agsofia@fas.usda.gov

Пощенски адрес:

Външна служба по земеделие
Посолство на САЩ
ул. „Козяк“ 16
София 1408
България

За повече информация относно програмата, моля, свържете се с координаторите за България във Външната служба по земеделие в САЩ:

Едуард Джерард Edward.Gerard@fas.usda.gov

Моли Рамъри Molly.Rumery@fas.usda.gov