Програма „Кохран“

Към момента програмата е затворена. Обикновено се обявява през януари.

Департаментът по земеделие на САЩ, в сътрудничество и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, има удоволствието да обяви програма „Кохран“ 2014 за отворена.

Програма „Кохран“ 2014 се администрира от Департамена по земеделие на САЩ, Външна служба по земеделие, и се финансира от фондация „Америка за България“. Програмата предоставя възможности за обучение по земеделие в САЩ, насочено към висше и средно ниво специалисти и администратори от публичния и частния сектор, заинтересовани от аграрния бизнес, развитие, управление, политики и маркетинг на агробизнеса.

Темата на програмата през 2014 г. е:

„Засилване конкуретноспособността и устойчивостта на българския аграрен сектор“

Темите на обучението за 2014 г. са както следва:

  • Градинарство (сектор плодове) – съвременни технологии на производство, добри практики на управление, устойчиви методи на производство и политики
  • Градинартсво (сектор зеленчуци) – съвременни технологии на производство, добри практики на управление, устойчиви методи на производство и политики
  • Сектор ядки – съвременни технологии на производство, добри практики на управление, устойчиви методи на производство и политики

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Програмата е отворена за участие на кандидати от земеделския бизнес, държавни институции, университети и други земеделски организации. Кандидатите могат да бъдат мениджъри, технически лица, учени, преподаватели или личности, оформящи общественото мнение. Всички кандидати трябва да са в добро здраве. Силно се препоръчва да преминат през цялостен физически преглед преди отпътуването им за САЩ. Участници с отлични умения в устния и писмен английски са с предимство.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки кандидат трябва да попълни и двата формуляра за кандидатстване.

Основният формуляр трябва да бъде попълнен на английски език (за предпочитане на компютър), а другият – на български език.

Двата формуляра и останалите документи трябва да бъдат подадени до офиса на Външната служба по земеделие в посолството на САЩ в София. Кандидатурата трябва да включва подробно описание на исканото обучение.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 18 февруари 2014 г.

Интервютата с кандидатите, преминали през първоначалното пресяване, ще се състоят в края на февруари 2014 г. (25-27 февруари).

Кандидатурите трябва да изпратени по електронната поща на следните адреси (препоръчително):

alexander.todorov@fas.usda.gov;mila.boshnakova@fas.usda.gov; agsofia@fas.usda.gov

или на cochranbulgaria@gmail.com

или по пощата на следния адрес:

Външна служба по земеделие
Посолство на САЩ
ул. „Козяк“ 16
София 1408
България

Кандидатурите изпратени по пощата трябва да са с пощенско клеймо не по-късно от 14 февруари.

За въпроси свързани с процеса на кандидатстване и подаването на кандидатурите, свържете се с:

Външна служба по земеделие
Посолство на САЩ
ул. „Козяк“ 16
София 1408
България
alexander.todorov@fas.usda.gov
alex.todorov@fas.usda.gov
mila.boshnakova@fas.usda.gov
Tel: 939 57 20, 939 57 74

или

Програма „Кохран“
USDA/FAS/ICD/Food Industries Division
14th and Independence Avenue, SW
Washington DC 20250-1086
http://www.fas.usda.gov/icd/cochran/cochran.asp