Програма “Community Solutions”

IREX приема молби за участие в програмата „Community Solutions“ през 2015-2016 година. Моля вижте Информация за кандидатстване за информация как да кандидатствате. Молбите се попълват директно в сайта на програмата. Крайният срок е 27 октомври.

„Community Solutions” е програма за професионално развитие на лидери на общности, работещи в следните области: прозрачност и отчетност; толерантност и разрешаване на конфликти; проблеми на околната среда; полове и проблеми на жените. Програмата включва:

 • 4-месечна работа в неправителствена организация или правителствена агенция в САЩ, с дейности по проблемите на общностите;
 • развитие на практическите умения за лидерство и организационен мениджмънт чрез структурирано виртуално обучение през Онлайн института за лидество на общности;
 • след завръщането си от САЩ съвместно с приемащите американски организации участниците ще разработят и реализират проекти или инициативи в своите държави, свързани с развитието на общностите.

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

 • подкрепа при издаването на виза J-1;
 • двупосочен билет до САЩ;
 • застраховка срещу злополука и болест;
 • стипендия за покриване на настаняване, храна и непредвидени разходи.

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

Граждани на Р България имат право да участват. Конкурсът е отворен за лидери на общности на възраст 25-38 години към момента на кандидатстване, отговарящи на следните критерии:

 • да са граждани на страна, участваща в програмата (граждани или постоянно пребиваващи в САЩ, както и лица подали заявление за постоянно пребиваване в САЩ през последните три години не са допустими);
 • живеят и работят в родната си страна (лица, участващи в научни, обучителни или научни програми в САЩ към момента на кандидатстването и лица, пребиваващи или работещи извън родните си страни към момента на кандидатстването не са допустими);
 • работят по проект или инициатива, свързани с проблемите на общностите и имат най-малко две години опит в развитието на общността към момента на кандидатстване;
 • могат да започнат програмата в САЩ през 2015 г. и ще се завърнат в страната си за поне две години след приключване на програмата;
 • отговарят на изискванията за виза J-1 (лица, които са участвали в програма за обмен, спонсорирана или финансирана от правителството на САЩ, които към момента на кандидатстване са живели по-малко от две години в страната си след завръщането си не са допустими);
 • владеят отлично писмено и говоримо английски език към момента на кандидатстване.

Заинтересованите кандидати следва да кандидатстват директно през сайта на програмата. Крайният срок за кандидатстване е понеделник, 27 октомври 2014 г.