Програма OPEN

Затворена

Какви курсове предлагаме за есенния семестър на 2021 г.?

 • Teaching Grammar Communicatively (TGC)
 • Integrating Critical Thinking Skills into Exploration of Culture (ICT)
 • Content-Based Instruction (CBI)
 • Using Educational Technology in the English Language Classroom (ET)
 • Teaching English to Young Learners (TEYL)
  *Young learner 3-10 years old
 • Professional Development for Teacher Trainers (PDTT)
 • TESOL Methodology
 • English as a Medium of Instruction
 • Fostering Student Motivation and Engagement

За подробно описание на курсовете, моля посетете следния сайт: https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information

Кога започват занятията?
28 септември 2021 г. – ориентацията е в периода 23 август – 17 септември 2021 г.

Кой може да кандидатства?
Кандидатите трябва:

 • Да бъдат учители по английски език.
 • Да притежават отлични познания по английски език – писане и четене.
 • Да са български граждани.
 • Да живеят в България за времето на провеждане на целия курс.
 • Да имат редовен и надежден достъп до високоскоростна връзка с Интернет.
 • Да могат да отделят между 10 и 12 часа всяка седмица за цялото времетраене на осемседмичния курс.

Кога е крайният срок за кандидатстване?

15 юни 2021 г.

 Как да кандидатствам?

Изпратете попълнен формуляр на SofiaEducationPrograms@state.gov до 15 юни 2021 г.

Формулярът можете да намерите на тази страница (горе вдясно).