Програма OPEN

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в Програма OPEN. За повече информация, моля, посетете страницата ни на английски език:
OPEN Program – U.S. Embassy in Bulgaria (usembassy.gov)

Формулярът можете да намерите на тази страница (горе вдясно).