Програма E-Teacher

Посолството има удоволствието да обяви приемането на кандидатури по програмата E-Teacher, която предлага възможности за професионално развитие на учители по английски език чрез интензивни онлайн курсове, осигурени от американски институции. Курсовете представят върху участниците съвременни методи и техники за преподаване на английски език и им осигуряват директен достъп до американски експерти, работещи в същата сфера. Курсовете наблягат на преподавателски подход, фокусиран върху ученика и се провеждат изцяло на английски език. Разходите на участниците, включително таксата за участие и материалите за курсовете, се покриват от Държавния департамент на САЩ.

Участниците, които успешно завършат курса, ще получат сертификат от организатора на курса.

В момента се предлага  10-седмичен онлайн курс в една сесия. Само един от курсовете (PALSS) изисква онлайн присъствие в реално време. За останалите курсове участниците използват онлайн инструменти, за да участват в дискусии и да изготвят индивидуалните си и групови задания. До 26 от най-добрите участника в курсовете ще бъдат поканени да участват в 3-седмичен обмен за професионално развитие в САЩ през есента на 2015 г.

КУРСОВЕ

Заглавията на курсовете са изброени по-долу. Допълнителна информация за отделните курсове можете да намерите в прикачения файл.

 1. Увод в педагогиката и практики за преподаване на английски език на чуждоговорящи / Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL Methods)
 2. Изграждане на умения за преподаване чрез интерактивни уеб възможности / Building Teaching Skills Тthrough the Interactive Web (Web Skills)
 3. Практическо приложение на езикови и учебни умения / Practical Applications in Language and Learning Skills (PALSS) – Включен само в сесия зима 2015
 4. Английски език за специфични цели, привеждане на контекст към практики и материали / English for Specific Purposes, Aligning Context with Practices and Materials (ESP)
 5. Преподаване на английски език на деца и тийнейджъри / Teaching English to Pre-teens and Teens (TEPT)
 6. Преподаване на английски език на младежи / Teaching English to Young Learners (TEYL)
 7. Крайно и текущо оценяване в езиковото обучение и преподаване / Summative and Formative Assessment in Language Learning and Teaching (Assessment)
 8. Критическо мислене в чуждоезиковото обучение и преподаване / Critical Thinking in Language Learning and Teaching (CT)
 9. Оформяне на начина за преподаване на английски език / Shaping the Way We Teach English (MOOC)


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите по програмата трябва към момента да се занимават с преподаване на английски език (напр. учители, обучители на учители, администратори на програми). Те трябва да са високо мотивирани личности, отдадени на професионалното си развитие и споделянето на наученото с колегите си от региона. Кандидатите трябва да са готови да изпълнят всички изисквания на програмата, включително отделянето на 8-10 часа работа по заданията на седмица. Освен това кандидатите трябва:

 • да са български граждани и да живеят в България по времето на курса;
 • да нямат американско двойно гражданство;
 • да кандидатстват чрез посолство на САЩ в родната им държава;
 • да могат да отделят достатъчно време, за да завършат курса (8-10 часа/седмично)
 • да притежават следните умения по английски език:
 1. ниво на английски език между high intermediate и advanced, особено в четенето и писането; способност да изпълняват академични задачи на ниво американски университет;
 2. (приблизително равняващо се на 525 TOEFL/70 TOEFL iBT); участниците да могат да изпълняват академична работа на ниво американско висше образование. По време на курсовете няма да бъдат правени корекции заради нивото на владеене на английски език;
 • да знаят на английски оновните английски технически термини, свързани с дигиталните технологии и интернет и да отговарят на изискванията за технологични умения и имат достъп до интернет:
 1. редовен достъп (4-5 пъти в седмицата) до надежден ъпдейтнат компютър с високоскоростен интернет. Мобилни телефони не могат да бъдат използвани за участие в курсовете;
 2. основни технологични умения, свързани с използването на електронната поща, търсене в интернет, сваляне и качване на информация, интернет профили (потрбителски имена и пароли), използването на електронни файлове (например .pdf, MS Word, MS Excel);
 3. за участниците в курса PALSS е необходим достъп до интернет инструменти в реално време като например Skype;
 4. умения за писане на английски език достатъчно добри за осъществяването на онлайн задачи и представянето на задания в посочените срокове.