Глобална програма за спортно менторство

Номинациите се предлагат единствено от служител на Посолството.

Глобалната програма за спортно менторство на Държавния департамент на САЩ и espnW, водещият компонент от инициативата за овластяване на жените и момичетата чрез спорт, среща новопоявяващи се жени-лидери от целия свят с най-добрите американски мениджъри в спортната индустрия. Програмата ще осигури на международни участници, познати още като нови лидери, уникални възможности във всеки един аспект от спорта, за да развият необходимите си умения в областта на мениджмънта и бизнеса, да спечелят достъп до американския спортен бизнес, медиите и неправителствени организации, както и да установят дълготрайни връзки и глобална мрежа от спортни лидери.

Участниците трябва да са жени между 25 и 50 години, които демонстрират желание и потенциал за още по-голямо влияние в спорта в родните си страни. Избраните участници трябва да покажат способност да достигнат най-големите висоти в организациите си. Те трябва да са граждани на номиниращата ги страна, като предимство се дава на онези кандидати, които не са пътували в САЩ. Трябва да владеят добре английски език, включително да познават бизнес лексиката, и да могат свободно да говорят на английски с останалите участници и менторите. Участниците може да са, но не само, жени, които са ангажирани в която и да е спортна сфера: спортен мениджмънт; спортна администрация; треньорство; спортен журнализъм и масови комуникации; спортен маркетинг; социална отговорност; или спортна медицина.