Международна програма за лидери (IVLP)

Номинациите се предлагат единствено от служител на Посолството.

Бюрото за образователни и културни въпроси към Държавния департамент на САЩ финансира и управлява Международната програма за лидери (IVLP), една от водещите обменни програми за специалисти. IVLP е създадена, за да изгради взаимно разбирателство между САЩ и други страни чрез внимателно проектирани посещения, които отразяват професионалните интереси на участниците и подпомагат постигането на целите, част от американската външна политика. Участниците са доказани или потенциални личности, оформящи общественото мнение, част от правителството, обществени институции, медии, образование, бизнес, изкуства или други ключови области. Избирани от американските посолства в чужбина, участниците в програмата идват в САЩ, за да се срещнат със свои колеги и да оценят етническото, културно, политическо и социално-икономическо разнообразие в Щатите.

Програмата се осъществява в близко сътрудничество с осем неправителствени програмни агенции във Вашингтон и мрежа от над 90 обществени организации из цялата страна, чиито членове осигуряват професионални срещи, културни дейности и гостоприемност. Тези организации са членове на Националния съвет за международни лидери.

Десетки хиляди американци отдават доброволно своето време и експертиза за укрепването на връзките между САЩ и други държави чрез Международната програма за лидери.