Програма „Кенеди Лугар“

Посолството на САЩ в София  има удоволствието да обяви приемането на кандидатури по програмата Кенеди Лугар Youth Exchange & Study (YES), обменна обучителна програма за младежи. Програмата е една от най-отличителните обменни програми, финансирани от американското правителство и има за цел да разшири комуникацията между народите на САЩ и неговите партньори, за да насърчи взаимното разбирателство и уважение. Учениците живеят с приемни семейства, посещават гимназия, включват се в дейности, които им помагат да научат повече за американското общество и ценности, да придобият лидерски умения и да помогнат на американците да научат за тяхната страна и култура.

Основните цели на програмата са:

  • да поощри по-доброто разбиране на младежите от страните-участници за американското общество, хора, институции, ценности и култура;
  • да насърчи създаването и поддържането на дълготрайни лични контакти;
  • да включи участниците от програмата в дейности, които насърчават взаимното разбирателство, уважение към различието, лидерски умения и разбиране на гражданското общество по време на пребиваването им в САЩ;
  • да повиши разбирането сред американците за страните и културите на чуждестранните ученици;
  • да повиши капацитета на организациите от участващите страни по отношение на включването на млади хора в дейности, които подпомагат взаимното разбирателство, уважението към различието, лидерски умения и разбиране за гражданското общество с помощта на дейности на участвалите в програмата ученици (алумни).

Програмата осигурява пълни стипендии за ученици в гимназиалните класове (между 15 и 17 години), за да посещават гимназия в САЩ за една академична година. През годината учениците живеят с приемни семейства, включват се в общественополезни дейности, научават повече за американското общество и ценности, придобиват нови умения и представят собствената си култура. Програмните дейности запознават учениците с принципите на гражданското образование, гражданското общество, върховенството на закона, социалните дейности и младежкото лидерство по начина, по който те се упражняват в Щатите. В същото време американските ученици научават за живота на своите съученици в родните им страни. След завръщането си участниците прилагат новопридобитите лидерски умения у дома.

Кандидатстването за програма YES ще се осъществи онлайн през месеците септември и октомври 2017 г. Заинтересованите кандидати, които отговарят на критериите за допустимост за участие, следва да попълнят предварителна форма за кандидатстване онлайн https://ais.americancouncils.org/yes до 31 октомври 2017 г.! Комисия по подбор ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември 2017 г. Полуфиналистите ще получат по-подробна форма за кандидатстване, която да попълнят, ще преминат през тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и ще бъдат интервюирани лично от представител на Американски съвет. Кандидатите могат да подадат само една електронна кандидатура и могат да участват само в едно интервю.

За повече информация обадете се на телефон +359 87 7333013 или пишете на sofia@americancouncilssee.org