Програма за обмен на гимназиални учители в САЩ (SUSI for Secondary School Educators)

Крайният срок за приемане на кандидатури за програмата за тази година изтече. Ако желаете да кандидатствате за участие в програмата, моля изпратете вашата кандидатура за следващата година, след публикуването на обява за конкурса на нашия сайт през ноември 2022 г.

За повече информация, моля, посетете страницата ни на английски: https://bg.usembassy.gov/education-culture/exchanges-to-u-s-from-bulgaria/