Възможности за финансиране

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране на лица и организации, функциониращи в различни области.

Програмата за малки грантове за България е конкурсна програма, която предлага малки грантове на неправителствени организации ( до 15 000 щ. д.),  подкрепящи гражданското общество, както и програми, които укрепват българо-американските връзки.

Тези програми могат да включват, но не се ограничават до:

 • Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM)
 • Медийна грамотност и свобода
 • Младежки нововъведения и лидерство
 • Развитие на концепцията за Съединените щати
 • Образование
 • Изкуство и култура
 • Гостуващи американски експерти
 • Предприемачество

* През 2019 г. Посолството отделя специално внимание на предложенията, които разглеждат две важни годишнини в България: 30-та годишнина от падането на Берлинската стена и 15-годишнината от членството на България в НАТО. Предложенията трябва да имат за цел да повишат осведомеността за успеха и силата на трансатлантическата общност и да засилят значението на западните институции и демократични ценности. За тези предложения Посолството е готово да финансира предложения извън препоръчителния лимит от 15 000 долара.

Исканията се приемат непрекъснато, но трябва да бъдат получени най-малко (3) три месеца преди началото на програмата.

Кандидатстване:

Кандидатите трябва да представят следните документи:

 • Съпровождащо писмо
 • Попълнен формуляр за кандидатстване за грант
 • Описание и изложение на бюджета
 • Прикачени документи

Съпровождащо писмо

Съпровождащо писмо или имейл, които съобщават името и организацията на кандидата, дата на проекта, заглавие на програмата, начало и край на предложения програмен период, кратко описание на целта на програмата.

Формуляр за кандидатстване за грант (PDF 279 KB)

Моля непременно ни уверете, че предложението:

 • Ясно адресира целите на програмата Ви. Главните целите описват какво ще се постигне след осъществяване на програмата.  Междинните цели се отнасят до междинните постижения по пътя на осъществяване на главните цели.
 • Съдържа кратко, ясно и добре издържано изложение отправения проблем и защо предложената програма е необходима.
 • Ясно определя аудиторията и посочва очакваното въздействие.
 • Описва дейността на програмата и как ще се постигнат целите.
 • Описва как програмата ще разреши изложения проблем и постигне целта.
 • Включва предложеното време за изпълнение на дейността на програмата. Включва дати, часове и местоположение на планираните дейности и събития.
 • Включва имена, титли, позиции и опит/квалификации на ключови служители, включени в програмата. Какъв процент от тяхното време ще бъде използвано в подкрепа на тази програма?
 • Описва имената и начина на ангажираност на ключови партньорски организации и на организации, на които са присъдени награди.
 • Предвижда непрекъснат контрол и план за оценка. Това е важна част на успешните грантове.  Как ще се наглеждат дейностите в продължение на целия период на гранта, за да се осигури тяхното своевременно изпълнение, и как ще се оцени програмата, за да сме сигурни, че осъществява целите на гранта.
 • Включва плана Ви за продължаване на програмата след приключване на периода на гранта, или наличността на други ресурси.
 • Е на английски език.
 • Включва бюджет в щ.д.

Описание и изложение на бюджета

 След като попълните бюджетната секция на формуляра за кандидатстване за грант (по-горе),  опишете на отделен лист хартия подробно всеки бюджетен разход .

Прикрепени документи

 • Резюме или CV на ключови служители на една страница, които са предложени за участие в програмата.
 • Писма от партньори в подкрепа на програмата,  описващи ролята и отговорностите на всеки партньор.
 • Официални разрешителни, ако се изискват за дейността на програмата.

 Изпратете попълнените формуляри за кандидатстване на имейл адрес: SofiaGrants@state.gov