Възможности за финансиране

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране на лица и организации, функциониращи в различни области.

За подробности моля, посетете страницата на програмата на английски език, където са публикувани условията за финансиране на проекти през финансова година 2024: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/