Възможности за финансиране

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране на лица и организации, функциониращи в различни области.

Благодарим за интереса Ви към Програмата за малки грантове на Посолството на САЩ. Към момента не приемаме повече предложения за проекти за финансиране през финансова година 2022, която приключва на 30.09.2022 г. Моля, посетете страницата на програмата на английски език през октомври, когато ще публикуваме условията за финансиране на проекти през финансова година 2023: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/