Възможности за финансиране

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране на лица и организации, функциониращи в различни области.

Посолството на САЩ вече приема документи за кандидастване за финансиране по Програмата за малки грантове за финансова година 2022. Моля, обърнете внимание, че формулярите, които се изискват задължитено, са различни от досегашните. Подробна информация можете да откриете на страницата на програмата на английски език: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/